Tror ikke tannklinikker blir lagt ned

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) tror ikke det vil bli politisk flertall for å legge ned offentlige tannklinikker i Aust-Agder.

Tannlege

Tannlege Kristian Treldal har jobbet ved den offentlige klinikken i Froland i over 16 år og mener nærhet til befolkningen er viktig.

Foto: Leif Dalen / NRK

En arbeidsgruppe i Aust-Agder fylkeskommune foreslår å halvere antall klinikker i fylket for å spare penger og for å styrke kvaliteten på tilbudet.

FORVENTER LADESTASJONER:

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) i Aust-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg tror dette forslaget vil bli vurdert politisk i en sammenheng der god økonomi for fylkeskommunen ikke nødvendigvis er god samfunnsøkonomi, sier Bjørgulv Sverdrup Lund.

Uten å forskuttere noe vedtak, tror fylkesordføreren at ingen offentlige tannklinikker vil bli lagt ned nå.

Mange negative reaksjoner

Klinikkene som ifølge utvalget bør legges ned ligger i Froland, Birkeland, Vegårshei, Åmli, Gjerstad, Iveland, Bygland og Bykle.

Forslaget skal ut på høring før det legges fram for fylkestinget i oktober. Allerede nå er det mange negative reaksjoner.

Tellef Inge Mørland

Opposisjonsleder i fylkestinget, Tellef Inge Mørland (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Opposisjonsleder i fylkestinget, Tellef Inge Mørland (Ap), sa mandag at han mener en halvering av klinikker vil være en rasering av tannhelsetilbudet.

NRK har også snakket med flere ordførere i de aktuelle innlandskommunene. De reagerer sterkt på forslaget, og kaller det en gigantisk sentralisering.

Ordfører Sigmund Pedersen i Froland er en av dem.

– Det betyr dårligere tannhelse, helt sikkert, for det er barrierer for å reise langt til tannlegen. Dette har med folkehelse å gjøre og det vil være veldig negativt, spesielt for innlandskommunene, sier Pedersen.

Han mener det ikke stemmer at det er vanskelig å opprettholde god kvalitet på tjenestene i kommunene, slik utvalget frykter.

Der folk bor

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund mener det er viktig å beholde tannklinikkene der folk bor, også i framtida.

– Det er vanskelig å spå om framtida, men det er klart at fra fylkeskommunens side så vil det å redusere tannklinikker medføre et større press på eksempelvis kollektivtilbud etter mitt skjønn.

– Da må vi finne en balanse som er fornuftig og da heller jeg mot at det å ha tjenesten der folk trenger den i utgangspunktet er veldig viktig.

Fylkeskommunen i Aust-Agder vil halvere antallet tannklinikker i fylket.

SE VIDEO FRA 5.8: Vil halvere antall tannklinikker.