Barnehjem blir fangebolig

Ordføreren tror protestene mot kriminelle i nærmiljøet vil dabbe av.

Solholmen

Solholmen blir i løpet av året til overgangsboliger for straffedømte.

Foto: Jakobsen, Marianne / NRK

Barnehjemmet på Solholmen i Kristiansand blir i løpet av året til overgangsboliger for straffedømte.

Barnvernsinstitusjonen skal avvikles i løpet av våren, og formannskapet kommer neste uke til å gå inn for administrasjonens forslag.

Ordfører i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen, tror ikke dette forslaget møter like store protester som forslagene om etablering på Flekkerøy eller Presteheia.

Et godt alternativ

- Jeg tror ikke dette vil skape de samme protestene. Grim har ikke de store institusjonene rundt som ble brukt som veldig sterke argumenter på Presteheia. Kriminalomsorgen vurderer dette til å være et godt alternativ, kommuneadministrasjonen har vurdert en rekke alternativer og har landet på at dette er det beste, sier Sørensen. 

Per Sigurd Sørensen (H)

VENTER FÆRRE PROTESTER: Ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand tror Solholmen er et godt alternativ for fangeboliger.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

LES: MOTSTAND SKYLDES UVITENHET

Det ligger tre skoler og to barnehager i området hvor det nå er planlagt fangeboliger. Likevel tror ikke Sørensen at nærmiljøet vil forsøke å stoppe etableringen.

- Jeg tror dette kan være en grei løsning å falle ned på. At det vil skape reaksjoner vil ikke overraske meg, men det vil vi oppleve uansett hvor disse boligene blir lagt, sier Sørensen.

Skapte store protester

Plassering av overgangsboliger for straffedømte var en av høstens store politiske saker i Kristiansand. Både Flekkerøy og Presteheia ble foreslått, men forkastet etter sterke prostester fra beboere.

LES: INNSATT MENER KOMMUNEN SPARKER BEIN PÅ SEG SELV

Rune Kjelsnes

VIKTIGE SAK: Innsatt ved fengselet i Kristiansand, Rune Kjelsnes, sa til NRK Sørlandet i august, at han mener overgangsboliger kunne reddet han ut av kriminaliteten for flere år siden.

Foto: Anne Wirsching / NRK

I september vedtok formannskapet at Kristiansand skal ha overgangsboliger og flere forslag kom opp. Et av disse var barnevernsinstitusjonen på Solholmen som likevel skulle avvikles i løpet av 2008.

LES: SKAL HA FANGEBOLIGER

Vil ta ansvar

- Folk her i byen vil ta ansvar og sørge for at vi har overgangsboliger og tilbud til de innsatte som skal sone ferdig. Jeg tror byens befolkning vil ta imot dette på en akseptabel og god måte, sier Sørensen.   

LES: AKSJON FOR FANGEBOLIGER

Plasseringen på Solholmen er ikke helt i tråd med det ordføreren ønsket seg i fjor høst da prinsippvedtaket om at kommunen skulle ha overgangsboliger ble gjort. Da ønsket Sørensen seg at disse ble etablert i nye boområder og ikke i et etablert boligområde som for eksempel Solholmen.

Gateprest Øyvind Stabrun samler inn underskrifter for overgangsboliger.

AKSJONERTE FOR BOLIGER: Gateprest Øyvind Stabrun og Kirkens Bymisjon samlet i september inn 700 underskrifter til støtte for overgangsboliger for kriminelle.

Foto: Frans Kjetså / NRK