- Sparker bein på seg selv

Innsatt i Kristiansand fengsel, mener politikernes nei til overgangsboliger i Kristiansand, er uheldig for hele landsdelen.

Rune Kjelsnes

Innsatt ved fengselet i Kristiansand, Rune Kjelsnes, mener overgangsboliger kunne reddet han ut av kriminaliteten for flere år siden.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Politikerne sparker bein på seg selv når de ikke vil ha overgangsboliger for straffedømte i Kristiansand.

Det mener Rune Kjelsnes, som er innsatt ved fengselet i Kristiansand.

På et folkemøte i går kom det frem at politikerne i Kristiansand vil si nei til slike boliger.

Kjelsnes mener tilbudet er svært viktig for at tidligere fanger skal kunne vende tilbake til samfunnet.

Motarbeidet av politikerne

- Det er veldig synd at det er blitt sånn. Ledelsen her ved fengselet prøver virkelig å gjøre noe for de innsatte og prøver å få oss på rett kjøl. Det er veldig synd at de blir så hardt motarbeidet av politikerne, sier Kjelsnes.

- Hvor viktig er det for deg med tilbud om overgangsboliger?

- Det er veldig viktig for meg. Det kunne betydd at jeg hadde vært ute av kriminaliteten for mange år siden. Det er noe helt annet å bli kastet rett ut på gaten enn å ha en myk overgang.

Tryggere med boliger

Rune Kjelsnes

Rune Kjelsnes mener tilbudet om overgangsboliger er svært viktig for at tidligere innsatte skal kunne vende tilbake til samfunnet.

Foto: Anne Wirsching / NRK

- En annen ting er at disse boligene har døgnvakt, slik at de som jobber der alltid vil vite hvor den enkelte beboer befinner seg. Det viser seg fra andre steder at det ikke er noe bråk med disse boligene. Naboene kan ikke merke at de er der en gang, sier Kjelsnes.

- Betyr det at det er tryggere for omgivelsene om du er i en overgangsbolig, enn rett ut på gata?

- Helt klart. Det ville være mye tryggere. Det politikerne gjør når de sier nei, er å spenne bein på seg selv. Det er veldig uheldig for hele regionen, sier Kjelsnes.