Fangene til Grim

Overgangsboliger for fanger blir lagt til boligområdet på Grim.

Formannskapet Kristiansand

Bare fire av tretten stemte for Presteheia.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Solholmen

Det er bygningene til Solholmen barnehjem som er tenkt brukt som overgangsboliger for straffedømte.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Dermed er det klart at disse boligene nå blir lagt til bydelen Grim i Kristiansand.

Det har vært strid om hvor slike overgangsboliger for fanger skal ligge i byen, men når Høyre bestemte seg for bydelen Grim, ble det et politisk flertall for at boligene legges hit.

Saken ble behandlet av politikerne i formannskapet i dag.

Bare fire av tretten politikere i formannskapet stemte for å legge overgangsboliger for fanger til Presteheia.

- Beste alternativ

Per Sigurd Sørensen

Ordfører Per Sigurd Sørensen (H) vil at fangeboligene skal ligge på Grim.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Per Sigurd Sørensen sier til NRK Sørlandet at Grim er det beste alternativet.

Reaksjonene blant beboerne på Grim har tidligere vært delte når det gjelder å få overgangsboliger i nærområdet.

Det ligger flere skoler og barnehager i området, men innbyggerne har ikke protestert mot slike boliger, de har bare reagert på den politiske prosessen.

- Vil legge til rette

- Vi har fått en avgjørelse som vi tar tl etterretning. Vi vil nå komme i dialog med kommunen og Kriminalomsorgen for å tilrettelegge best mulig både for boligene og naboskapet, sier velforeningsleder Leif Westgård.

Leif Westgård

Velforeningsleder Leif Westgård ønsker de straffedømte velkommen til Grim.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han legger vekt på at befolkningen på Grim aldri har vært imot overgangsboligene, men at de har reagert på politikernes måte å håndtere saken på.

- Vi har ikke noe imot at overgangsboliger skal komme til oss, det har vi sagt fra dag én. Vi tar stekt avstand fra de usakelige og til dels usmakelige utspillene som har kommet, spesielt fra Presteheia, men også fra Flekkerøy, sier Westgård.

- Dere fikk i dag skryt av flere politikerne for å takle dette på en bra måte.

- Det gleder oss. Og det er det som er fakta - vi er romslige, sier Westgård.