Hopp til innhold

- Må utvise toleranse

Ordføreren i Arendal vil ha Sørlendingers toleransegrenser inn i regionplanen.

Torill Rolstad Larsen

Torill Rolstad Larsen på dagens seminar om fremtidens Agder. Her sitter hun mellom venstres Jan Kløvstad (t.v) og ordføreren i Audnedal, Tønnes Seland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Sørlandet må fremstå som en mer tolerant landsdel i fremtida.

Da sa Arendal-ordfører Torill Rolstad Larsen da hun i dag deltok på seminar om fremtidens Agder. Hun mener dette er helt nødvendig hvis landsdelen skal framstå som attraktiv.

Negativ effekt

- Sørlandet må som helhet fremstå som en positiv og tolerant landsdel. I det ligger det at vi skal se litt stort på ulike ting, noe vi kanskje har en tendens til å ikke gjøre i enkelte tilfeller, mener Rolstad Larsen.

Hun mener dette har kommet spesielt godt frem de siste ukene.

- Jeg registrerer jo blant annet debatten som har pågått om fengsel på Evje og asylmottak på Bygland, og en del andre ting i Kristiansand som virker litt negativt. Dette synes jeg er beklagelig, erkjenner ordføreren i Arendal.

Møter motstand

- Jeg blir flau

Politisk sak

Rolstad Larsen mener toleranse overfor andre grupper er et såpass viktig område at det bør bli en politisk kampsak.

- Dette er en utfordring som vi må gjøre noe med. Dette er noe vi kan ta tak i i den nye regionplanen vi legger opp til. Vi må ta dette på alvor, oppfordrer Rolstad Larsen.

Hun har ingen oppskrift for hvordan Sørlandet i fremtiden skal kunne fremstå som en mer tolerant landsdel og mer attraktiv for utenforstående, men håper å få med seg sine medpolitikere på å jobbe målrettet mot dette.

- Jeg har ingen oppskrift, men dette blir en prosess vi nå må jobbe sammen med frem mot 2010, sier Torill Rolstad Larsen.