Hopp til innhold

Advokat: – Tangen-samlingen er ingen gave

De 2000 kunstverkene Nicolai Tangen har gitt til Kristiansand kommune kan ikke betraktes som en gave. Det mener advokat Thor Beke som har studert kontrakten.

Thor Beke og kunstsiloen

Slik vil kunstsiloen bli seende ut når den forhåpentligvis står ferdig i 2020.

Foto: Ukjent

– Det naturlige utgangspunktet for en gave er at det er vederlagsfritt. I realiteten er det her gitt en tidsubegrenset disposisjonsrett på flere betingelser, fastslår advokat Thor Beke i det Oslobaserte advokatfirmaet Synch.

Han har sett nærmere på avtalen som ble inngått mellom Kristiansand kommune og AKO Kunststiftelse da fondsforvalter og kunstsamler Nicolai Tangen bestemte seg for å gi samlingen til hjembyen Kristiansand i 2015.

Thor Beke har tidligere uttalt seg om spørsmål knyttet til habilitet i forbindelse med at kulturstiftelsen Cultiva delte ut 100 millioner kroner til prosjektet. Da var det Kunstsilo-motstander Einar Øgrey Brandsdal som ba Beke vurdere Cultiva-medlemmenes habilitet.

Beke understreker overfor NRK at han ikke har gjort dette mot betaling, men at han fattet interesse for saken.

Tangens samling blir karakterisert som den viktigste samlingen av norsk modernistisk kunst i perioden 1930 til 1970 og vokser stadig.

Thor Beke presiserer at Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) verken kan selge, pantsette eller råde over verkene annet enn i samsvar med avtalen.

– Det er inngått en avtale med tunge forpliktelser for stiftelsen som forutsetning for avtalen. Blant annet at det skal bygges en kunstsilo hvor verkene skal oppbevares, sier Beke.

Thor Beke

Advokat Thor Beke mener Tangen-samlingen ikke er å betrakte som en gave i ordets rette forstand. Han presiserer at SKMU verken kan selge, pantsette eller råde over verkene.

Foto: Privat

Koster 530 millioner

Beke mener Nicolai Tangen nærmest krever at bildene hans får et rådyrt utstillingslokale i den omdiskuterte Kunstsiloen med en kostnad på 530 millioner kroner.

– I kontrakten går det fram at SKMU, på en rekke betingelser, kan vise fram kunsten. En kan kalle det en visningsrett, som en kino som har rett til å vise en bestemt film, sier Thor Beke.

– Mener du at Kristiansand kommune har inngått en for dårlig avtale med Nicolai Tangen?

– Vi kan i alle fall fastslå at det er inngått en avtale med tunge forpliktelser for stiftelsen som forutsetning for avtalen, sier Beke.

Nicolai Tangen ved siloen

Kunstsamler og fondsforvalter Nicolai Tangen bestemte seg for å gi 1100 kunstverk til hjembyen Kristiansand i 2015. Her foran siloen tegnet av Arne Korsmo.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– En sjenerøs gave

Ordfører Harald Furre sier til NRK at han opplever kunstverkene som en gave. Han presiserer at kunsten eies av AKO Kunststiftelse og at det ikke kan tas ut verdier.

– Vi tenker at dette er en stor og sjenerøs gave til byen og landsdelen som vil sette Sørlandet på det kunstneriske kartet, sier Furre.

Han poengterer at kommunen har inngått en avtale med kunstmuseet som sier at hele samlingen skal disponeres av dem og at de har frihet til å bestemme hvilke verk som skal stilles ut.

Harald Furre

Ordfører Harald Furre ser på kunstverkene Kristiansand kommune har fått fra kunstsamler Nicolai Tangen som en sjenerøs gave.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Er trygg på kontrakten

– Giveren skal selv sitte i stiftelsen med seg og sin familie og sånn sett bestemme ganske mye. Legger ikke det mange føringer for hvordan denne gaven skal disponeres?

– Det som er riktig er at AKO Kunststiftelse skal ha to styrerepresentanter inn i SKMU og det er rettferdig. Det handler ikke om Tangen og familien hans, men at kunststiftelsen skal være der og bidra til at museet blir bra, sier Furre.

– Er du overbevist om at dere har lest kontrakten godt nok?

– Jeg er trygg på at vi har kontroll på kontrakten og at den gir et godt nok fundament for å bygge kunstsiloen, avslutter Furre.

SKMU-direktør Reidar Fuglestad er enig med Harald Furre.

– Vi er trygge på at avtalen er gjennomførbar og skaper et godt grunnlag for et fantastisk museum i kunstsiloen. Jeg ønsker også å presisere at det skal bli et helhetlig kunstopplevelsessenter. Det handler ikke bare om Tangen-samlingen, sier Fuglestad.

Reidar Fuglestad og Randi Guri Jessen

SKMU-direktør Reidar Fuglestad betrakter kunstverkene fra Nicolai Tangen som en gave. Her sammen med administrasjonssjef Randi Jessen.

Foto: Miriam Grov / NRK

NRK presiserer: Denne artikkelen er oppdatert etter at den ble publisert. I den første versjonen ble det ikke opplyst at advokat Thor Beke tidligere har uttalt seg om Cultiva-medlemmenes habilitet da prosjektet ble tildelt 100 millioner kroner. Han gjorde det etter å ha blitt kontaktet av Einar Øgrey Brandsdal. Begge understreker at det ikke foreligger økonomiske bindinger mellom de to.

null
Spiller nå
Nye løveunger i Dyreparken 00:43
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,08 kr
Dyrest kl. 16 1,11 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %