Hopp til innhold

– Vi vil ikke ha hat og slike holdninger i byen

Flere steder i Agder er det hengt opp plakater som mange reagerer på, og oppfatter som rasistiske. Flygeblader har også havnet i private postkasser. Ordføreren i Kristiansand ber folk rive ned slike plakater, eller varsle politiet.

Nordfront plakat på trafoboks

Her på en strømboks på Fiskebrygga i Kristiansand henger en av plakatene.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

OPP TIL KAMP: «Direkte aksjon og revolusjon for selvstendighet og frihet i et sterkt og forent Norden!»

Nordfront Løpeseddel

En beboer på Grim i Kristiansand opplevde å få en slik løpeseddel i postkassa.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Slik lyder budskapet på en løpeseddel, som tilsynelatende er trykket opp av Den Norske Motstandsbevegelsen.

Vil «forsvare det nordiske folk»

Budskapet på lappene er klart. De ber om hjelp for å «forsvare det nordiske folk, dets samfunn og kultur».

En av lappene ble funnet i en postkassa på Grim i Kristiansand. Men også flere andre steder i byen henger det flygeblader med samme budskap.

Ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn fra Høyre, reagerte kraftig på løpesedlene.

– Rasistiske utsagn kan ikke under noen omstendigheter aksepteres. Vi vil ikke ha hat og slike holdninger i byen. Det er helt klart, sier Grundekjøn, til NRK.

Den har et innhold som helt klart kan tolkes som rasistisk

Ordfører Arvid Grundekjøn

– Uønsket i byen vår

Ordføreren er tydelig på hva han mener innholdet betyr.

Arvid Grundekjøn

Ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn, sier propagandaen som spres i byen er uønsket og uakseptabel.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

– Den har et innhold som helt klart kan tolkes som rasistisk. Det kan også tolkes som at man oppfordres til en negativ atferd overfor andre befolkningsgrupper, og det vil vi ikke ha i Kristiansand, sier han.

– Vi vil at alle skal ha det trygt og godt. Vi kan godt diskutere samfunnsspørsmål, men det skal være i en saklig og ordentlig tone og ikke gjennom slike utsagn.

Negative studenter

Blant studenter på Universitetet i Agder faller ikke budskapet i god jord, selv om de synes det er noe uklart hva de som står bak løpesedlene egentlig mener.

– Jeg er selvfølgelig mot dette. Jeg vet ikke hvor mange som kan støtte det, en gruppe med slike meninger kan neppe vare lenge, sier student Edvard Sundquist.

– Det burde ikke være lov å henge opp plakater med dette innholdet, for det er dårlig skjult rasisme og oppfordring til vold. De har formulert seg slik at man skjønner at de mener mer enn det som står der, legger han til.

Edvard Sundquist og Jens Persheim

UiA-studentene Edvard Sundquist og Jens Persheim synes ikke det er greit at budskapet på flygebladet blir spredt på universitetet og i Kristiansand.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Han sitter i studentkantina på campus i Kristiansand sammen med medstudentene Jens Persheim og Jardar Østbø Juberg.

– Jeg synes det er skremmende at grupper med slike meninger er såpass utbredt. Det er nok flere av dem enn man liker å tro. Jeg synes ikke det er noe greit i det hele tatt, sier Jens Persheim.

Han synes det er tragisk at noen sprer slikt innhold.

– Innholdet vitner om at folk er fryktelig feilinformerte. Det de prøver å fremme er ikke realiteten. Det er på ingen måte sannheten. Det er trangsynte meninger og ikke sant, slik jeg ser det, sier Persheim.

– Ekstreme

Han vet ikke om det er ulovlig å ytre seg som dette, men synes selv det er over grensen for hva som burde være tillatt.

– Men de som står bak det skjuler seg vel bak ytringsfriheten for å si at de har rett til å si det de mener. Det har de kanskje også, men jeg er sterkt uenig i det de skriver. De som har skrevet dette virker veldig ekstreme, sier Persheim.

Jardar Østbø Juberg er enig i at det er ekstremt. Han synes også det er sterkt rasistisk.

– Det er ikke riktig det som står her. Formuleringene er rasistiske, selv om ikke det står direkte nevnt noen folkegrupper, så skjønner man at de mener at det er ikke-nordiske innvandrere som fører til uro og problemer her, sier Jardar Østbø Juberg.

Medstudentene Maria Leonsen og Ingvild Tynning synes flygebladet de får se er hårreisende.

Heidi Hustad, Maria Leonsen og Ingvild Tynning er studenter på UiA

Heidi Hustad og Maria Leonsen frykter at folk kan bli fenget av innholdet og støtte rasisme.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Slik jeg ser det oppfordrer de til rensing av samfunnet. Dette budskapet er helt bak mål, sier Maria Leonsen.

– Jeg synes dette er dårlig gjort å spre dette innholdet. De kjemper mot en allerede sårbar gruppe. Det er skremmende. Vi vet ikke hvem som står bak og hvem som har hengt dette opp. Jeg frykter at det kan fenge noen og samle folk til gatekamper samt bruk av vold mot innvandrergrupper i samfunnet, sier Ingvild Tynning.

Klistret opp flere steder

Etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon, Kjell Erik Eriksen, opplyser til NRK at politiet har fått opplysninger om at slike plakater er klistret opp flere steder i Agder, blant annet på området til Universitetet i Agder.

De har imidlertid ingen slike saker inne til etterforskning, og har heller ikke fått inn noen anmeldelser.

– Dette er veldig uheldig. Det er ikke greit med slik propaganda, sier kommunens kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen etter å ha sett plakatene.

Ifølge Benitez Nilsen har ikke kommunen opplysninger om at det eksisterer en gruppe eller et miljø eller om det er enkeltpersoner som står bak propagandaen.

Uansett ber hun folk ta avstand fra plakatene som er hengt opp.

– Snakk med barna eller ungdommer om de ser plakatene. Fortell dem at dette er propaganda som er rasistisk, sier hun.

– Fjern plakatene selv

Ordfører Grundekjøn håper folk tar sterkt avstand fra budskapet og oppfordrer innbyggere i Kristiansand til å melde fra til politiet og rive ned plakatene.

– Hvis det er snakk om et ikke-akseptabelt innhold kan de som vil fjerne plakater som henger rundt i byen. Det synes jeg er helt greit. Man bør også melde fra til politiet om ting som ligger så langt unna det som er moralsk og etisk.

Vil gi ordføreren to lapper

NRK har bedt Nordfront.net om et intervju, men de ønsker kun å svare skriftlig på e-post.

Haakon Forwald i Motstandsbevegelsen svarer slik:

– Er dette deres løpeseddel?

– Ja, det er et av våre flyveblader.

– Hvorfor spres dette?

– Vi ønsker å gjøre reklame for organisasjonen og vår hjemmeside.

– Hva vil dere oppnå?

– Vårt kortsiktige mål er å opplyse folket, samt rekruttere og organisere nye medlemmer.

– Vårt langsiktige mål og vår visjon er en nasjonalsosialistisk revolusjon og opprettelsen av en nordisk republikk med nasjonalsosialismen som ideologi. Denne revolusjonen må ikke nødvendigvis være voldelig av karakter, men kan for eksempel skje parlamentarisk. At jeg bruker ord som «revolusjon» handler også om at det fremtidige Norden vil være i diametral motsetning til det nåværende.
Livsvilkårene for det nordiske mennesket vil også revolusjoneres.

– Hvordan ser du på at ordføreren er kritisk til spredning av disse løpesedlene?

– Han er jo en politisk meningsmotstander, så det er vel ganske naturlig at han er kritisk. Jeg ser dog at han bruker ord som «rasistisk» og «hat» for å beskrive innholdet i flyvebladet. Dette er naturligvis feil. Som nasjonalsosialister, men ikke minst som nordmenn, ønsker vi naturligvis å bevare vårt folk og vår rase. Alt annet ville vært absurd. De fleste folkeslag har lignende interesser. Hvorfor skal vi ha et Sameting? Ordføreren anser kanskje at disse også er «rasistiske» og «hatefulle» som går rundt og innbiller seg at de skal bevare sitt folk og sin kultur?

– Hvor mye er de spredt?

– Noe nøyaktig antall har jeg dog ikke. Men i takt med at vi vokser, kommer propagandaspredningen til å bli mer intensiv, og få kommer til å være uvitende om vår eksistens.

– Hva gjør dere videre med tanke på å legge det i postkasser?

– Propagandaspredningen vil trappes opp, og som takk for oppmerksomheten skal ordføreren få to flyveblader neste gang!

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 0,16 kr
Dyrest kl. 20 1,16 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 3,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 0,9 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %