Hopp til innhold

– Nazi-rekruttering kan føre til mer vold

Selv om nynazistene som kaller seg «Den norske motstandsbevegelsen» bare greier å rekruttere noen få nordmenn, kan det skape store problemer, sier forfatter Øyvind Strømmen.

Pågrepet etter slåssing Trondheim

Nynazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen har lav terskel for å bruke vold. De få tilhengerne i har i Norge kaller seg 'Den norske motstandsbevegelsen'.

Foto: Sundgård Media

– Det er fordi de har en veldig lav terskel for å bruke vold, sier han.

– Det så man jo også i Trondheim i helga, og derfor er det bekymringsfullt om de etablerer seg skikkelig i Norge.

21 svensker og fire nordmenn ble arrestert i forbindelse med en ulovlig demonstrasjon som utarta seg til å bli en slåsskamp.

Tidligere i år hadde de en lignende aksjon i Bergen.

Øyvind Strømmen

Øyvind Strømmen er en av de som har mest kunnskap om høyreekstremistiske miljøer i Norge. Han mener det selv en lav rekruttering kan føre til mer vold.

Foto: Thor Brodreskift / CappelenDamm

Strømmen er en av dem som har best oversikt over de høyreekstreme miljøene i Norge, og sier at den svenskleda organisasjonen som promoterer seg på nettsida Nordfront så langt har få tilhengere her til lands.

Nynazistene har organisert seg i det de kaller «den nordiske motstandsbevegelsen», og har «motstandsbevegelser» i Finland, Sverige og Norge.

– Det er en hierarkisk organisasjon, så i motsetning til norske høyreekstreme miljøer er de svært godt organisert, sier Strømmen

– Det er sikkert derfor de øyner en mulighet for å etablere seg, sier han.

– De er ekstreme for å få PR

Selv om alle demonstrantene ble arrestert og ni av dem må betale bøter på 8000 kroner, skriver Nordfront på hjemmesidene sine at aksjonen var en suksess.

– De er veldig glade i all form for PR, så når de bli møtt av såkalte antirasister, og det fører til slagsmål, så er det en seier for dem, sier Strømmen.

Han tror likevel ikke at de greier å selge budskapet sitt i Norge.

– Disse folkene er åpne nynazister, og da skal det mye til for at de greier å bygge opp en organisasjon her, sier han.

– De høyreekstreme miljøene kan vokse

Strømmen sier han er tilbøyelig til å være enig med politiet i Bergen som sier at folk har lite å frykte.

– Nynazister i Norge er typisk folk som har falt utenfor samfunnet, men i Sverige har de et mye bredere rekrutteringsgrunnlag, sier Strømmen.

Han mener de høyreekstreme miljøene i Norge kan vokse, men det er liten sannsynlighet for at Nordfront bidrar til det.

– Disse folkene er åpne nazister, og da skal det mye til for at de greier å bygge opp en organisasjon her.

– De prøver å blåse seg selv opp, men det er ingen grunn til å tro at dette er mer enn en håndfull mennesker, sier Strømmen.