– Skremmende at ufaglærte jobber i barnevernet

Tillitsvalgt for barnevernspedagoger i Akademikerforbundet, Anne Grønsund, synes det skremmende at det ikke er noen formelle krav til kompetanse for å jobbe i barnevernet. Nå håper hun på en lovendring.

Barnevugge

I dag vil Barnevernlovutvalget legge frem sitt forslag til ny barnevernslov.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

Anne Grønsund jobber til daglig med barnevern i Mandal kommune og kjenner godt til de oppgaver og utfordringer som barnevernet står overfor hver dag.

Anne Grønsund

Barnevernspedagog Anne Grønsund.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / nrk

– I prinsippet kan ufaglærte settes til å vurdere en omsorgsovertakelse, sier Grønsund til NRK.

I dag skal Barnevernlovutvalget legge frem sitt forslag ny barnevernslov.

Grønsund håper forslaget inneholder utdanningskrav til barnevernsansatte.

Ønsker bedre rettssikkerhet

Regjeringen mener dagens regelverk er usammenhengende og lite oversiktlig.

I tillegg er det behov for å gjøre barnevernsloven mer tidsriktig.

Målet med gjennomgangen av loven er å bedre rettssikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk, ifølge regjeringen.

Barnevernlovutvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av loven og utvalget leverer sin utredning i dag.

Ellen Ølnes Nadim

Ellen Ølnes Nadim.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Det er mer enn 20 år siden loven kom, og samfunnet har endret seg mye siden den gang. Det er viktig å få på plass endringer, sier direktør Ellen Ølness Nadim i Bufetat Region Sør.

Hun sier barn og unges meninger har vært sterkt medvirkende til å utarbeide de nye forslagene, og håper deres interesser blir enda bedre ivaretatt.

Barnevernet har mye makt

Barnevernspedagog Anne Grønsund sier ansatte i barnevernet har mye makt.

Hun mener derfor at det er helt nødvendig at de ansatte har en formell kompetanse for å kunne utføre dette viktige arbeidet til beste for barna.

– Barnevernet forvalter mye makt og barnevernssaker er utrolig kompliserte og det er veldig mange hensyn man skal ta. Å sørge for at man har høy kompetanse nærmest de barna som trenger det mest, er et viktig anliggende, sier hun.

– Så ufaglærte personer kan for eksempel sitte å vurdere en omsorgsovertakelse?

– Ja, i prinsippet kan kommunene velge en slik løsning, sier Grønsund.