Barneverntjenesten svikter barn i fosterhjem

De får ikke det tilsynet de etter loven skal ha.

BARNEHUS

Som NRK tidligere har presentert, ble Barneverntjenesten i Tromsø mistenkt for talljuks for å skjule lovbrudd, og at de ofret barn for å framstå som flinkest i klassen.

Foto: NRK

Av 110 barn i fosterhjem i Tromsø er det 58 barn som første halvår i år ikke har fått den oppfølgingen de etter loven skal ha, med tilsyn fire ganger i året fra Barneverntjenesten. Det skriver Nordlys.

– Disse tilsynene er barnas mulighet til å si fra om det er noe som ikke fungerer, og det er også barnevernets mulighet til å avdekke hvis fosterhjemmet ikke er optimalt. Så jeg håper for Guds skyld at dette blir bedre, sier nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Veronika Løveng-Hansen til avisen.

Avslørte alvorlige feil

Veronika Løveng-Hansen

Veronika Løveng-Hansen i Landsforeningen for barnevernsbarn har lenge engasjert seg problemene i Barneverntjenesten i Tromsø.

Foto: Caroline Rugeldal / NRK

Det var NRK som rullet opp de kritikkverdige forholdene i barneverntjenesten i Tromsø i fjor høst. Blant annet kom det fram at ansatte i tjenesten fryktet represalier for å stå fram offentlig med sine historier, og Landsforeninga for barnevernsbarn mistenkte at barnevernet i Tromsø jukset med tall for å skjule lovbrudd. Som en følge av dette trakk enhetsleder Elizabeth Kræmer seg fra stillinga si i februar.

Det var Landsforeningen for barnevernsbarn som i utgangspunktet sendte en bekymringsmelding om forholdene til Tromsø kommune.

Fylkesmannen i Troms la i mars fram resultatet av sine undersøkelser av Tromsø barneverntjeneste, som avslørte alvorlige feil i saksbehandlingen.

I gang med opprydding

Aina Isaksen, konstituert enhetsleder ved barneverntjenesten i Tromsø, sier til Nordlys at de er i gang med en bred opprydding etter Fylkesmannens gjennomgang.

Første halvår i år har tjenesten startet undersøkelser av 263 av de 350 meldingene de har fått inn.

– Jeg er også trygg på at vi nå er i ferd med å sikre en høyere og bedre kvalitet på undersøkelsene vi gjennomfører, sier Isaksen, som legger til at arbeidet med å heve kvaliteten kan medføre fristbrudd for enkelte undersøkelser.