Hopp til innhold

– Nekter likekjønnede å gifte seg i Eiken kyrkje

Årsmøtet i Eiken kyrkjelyd i Vest-Agder har bestemt at vigselsliturgien for likekjønnede ikke skal brukes i Eiken kyrkje. – Menigheten kan ikke nekte, sier biskopen.

Eiken kyrkje

Likekjønnede par er ikke velkommen til å gifte seg i Eiken kyrkje i Hægebostad.

Foto: Ole Th. Moen / Wikimedia Commons

– Vi var klar over at vedtaket ville skape mye blest, men dette står vi for, sier nestleder i soknerådet, Tobias Handeland.

Kirkemøtet stemmer over homofile giftemål

Kirkemøtet stemmer over homofile giftermål.

Foto: Ole Martin Wold, Ole Martin Wold / NTB scanpix

Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke.

I Eiken i Hægebostad har et enstemmig årsmøte i menigheten vedtatt å nekte å ta liturgien i bruk. Avisen Dagen omtalte vedtaket først.

– Å innføre en liturgi for vielse av likekjønnede par vil bryte med Bibelens lære, og kan bidra til store endringer i måten man i fremtiden tenker om ekteskap, familie og barn, heter det i menighetens vedtak.

Tobias Handeland er sikker på at Kirkemøtets vedtak er imot Guds ord.

– Det er svært beklagelig dersom vigsel av likekjønnede skulle skje i Eiken kyrkje. Jeg tror det vil få konsekvenser for folks kirkemedlemskap hvis den lokale menigheten blir tvunget til å åpne for dette.

– Ikke myndighet til å bestemme

Stein Reinertsen

Biskop Stein Reinertsen sier den enkelte menighet ikke kan sette den nye vigselsliturgien til side.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Biskop Stein Reinertsen sier et lokalt menighetsråd eller årsmøte ikke kan sette Kirkemøtets vedtak til side.

– Kirkemøtet er tydelig på at det skal være lik tilgang for heterofile og homofile til å gifte seg i sin lokale menighet.

– Betyr det at vedtaket i Eiken er ugyldig?

– De har ikke myndighet til å gjennomføre vedtaket, men de har rett til å si hva de mener. Et slikt vedtak kan ikke hindre at det skjer en vigsel.

Presten kan nekte

Bernt Rune Sandrib

Sogneprest i Hægebostad/Eiken vil ikke vie likekjønnede par.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Hver enkelt prest har frihet til å si ja eller nei til å vie likekjønnede. Presten i Hægebostad og Eiken, Bernt Rune Sandrib, sier nei. Det betyr at prosten må sørge for at en annen prest stiller opp og gjør jobben.

– Dette ligner på problematikken omkring gjengifte som kirken har hatt i mange år, sier Reinertsen.

Klart for bryllupsfeiring etter vedtak om ny vigselsliturgi for like

Feiring av retten til å gifte seg i kirken.

Foto: VIGDIS WÅGØ-WARES / NRK

– Selv om man er imot likekjønnet vigsel, er dette ikke det enkelte menighetsråds eller årsmøtes ansvar. Det er den enkelte prest som vier folk. Det er ikke et utleieforhold når en prest foretar en vigsel. Det har en prest anledning til å gjøre etter tjenestereglementet. Et menighetsråd er ikke ansvarlig for en vigsel som skjer i kirken, sier Reinertsen.

– Ønsker å stå på sitt

Leder av Eiken sokneråd, Rita Jonasmo, forstår loven annerledes.

– Vi tolker det som at menighetsmøtet har myndighet til å si nei til en ny liturgi. Vi ønsker fortsatt å avvise likekjønnet vigsel i Eiken kyrkje. Så får vi se hvordan saken ender, sier Rita Jonasmo.