NRK Meny
Normal

Avslørte menneskehandel på Agder

På to uker har Kristiansand kommune fått tre nye tilfeller av menneskehandel. – Det har vi aldri opplevd før, sier Liv Bente Sunde i prostitusjonstiltaket.

Liv Bente Sunde

Liv Bente Sunde i prostitusjonstiltaket i Kristiansand kommune.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Onsdag deltok hun på konferansen for norsk prostitusjonsnettverk i Kristiansand. Her var det representanter fra landets største byer, og en av de viktigste sakene på agendaen var menneskehandel.

Liv Bente Sunde jobber i prostitusjonstiltaket i Kristiansand kommune. Hun sier menneskehandel er et svært aktuelt tema.

– Menneskehandelsaker er økende. De siste to ukene har vi hatt tre nye saker. Det er en stor økning for oss, og vi har aldri før opplevd å få så mange tilfeller på en gang, sier Sunde.

Tror på flere saker

De tre tilfellene er alle i Agder, og omhandler mer enn prostitusjon.

Olav Legdene, virksomhetsleder i Kirkens bymisjon Oslo, mener det er viktig at ikke kun prostitusjonssaker blir belyst, men at også andre former for menneskehandel får oppmerksomhet.

Olav Legdene

Virksomhetsleder i Kirkens bymisjon Oslo, Olav Legdene.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Det er vanskelig å si om tilfellene av menneskehandel har økt. Vi ser i alle fall at det er blitt et økt fokus på andre utnyttelsesformer enn prostitusjon, for eksempel innenfor arbeid. Her tror jeg vi vil se mange saker fremover.

Legdene håper det vil bli et økt fokus på andre utnyttelsesformer i regjeringens nye handlingsplan for menneskehandel. Planen skal utarbeides i løpet av året, og på denne ukens prostitusjonskonferanse ble det gitt innspill.

– Ofrene tar en risiko ved å anmelde saken

Ofre for menneskehandel kan få seks måneders midlertidig oppholdstillatelse dersom saken anmeldes. Fører anmeldelsen til etterforskning og rettssak, kan det gis opphold i mellomtiden. Blir saken derimot henlagt har offeret et problem, ifølge Legdene.

– Da må man returnere til hjemlandet. Ved å ta imot hjelp tar ofrene altså en risiko, ved at de bryter med bakmannsapparatet. Det kan være problematisk, og personen er mer utsatt for sanksjoner fra bakmenn, sier han.

Liv Bente Sunde i prostitusjonstiltaket sier det er vanskelig for politiet å finne frem til de ulike bakmennene.

– Politiet gjør utrolig mye for å finne frem til dem. Men de som kommer her har ofte sine bakmenn i andre land, så det gjør det veldig vanskelig, sier Sunde.

Traumer og psykiske problemer

Som spesialsykepleier i prostitusjonstiltaket snakker hun med mange ofre.

– Vi har kjempestore utfordringer, og ofrene sitter med store traumer. Vi skal sitte og gi dem håp, selv om de skal sendes ut av landet. De sliter med psykiske problemer, og de har lite håp om en fremtid.

Er det for vanskelig å få opphold?

– Det er klart det er vanskelig, og reglene for å få opphold fungerer heller ikke godt nok.