Normal

– Må samle syke nyfødte på ett sted

Innen 10. mai skal et utvalg ha funnet en løsning på hvordan kvaliteten på behandlingen av syke nyfødte kan sikres på Sørlandet sykehus.

Nyfødtposten i Kristiansand

NYFØDTPOSTEN I KRISTIANSAND: Direktør Jan Roger Olsen for Sørlandet sykehus sier syke nyfødte bør behandles på ett sted - i Kristiansand.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

En tilsynsrapport fra nyfødtpostene i Kristiansand og Arendal slår fast at behandlingen av syke nyfødte bør konsentreres til ett sted.

Anbefaler ett sted

Ifølge tilsynsrapporten innfris vilkårene om spesialisert utstyr og ansatte som har tilstrekkelig trening til å gi en forsvarlig behandling på sykehuset i Kristiansand, mens tilbudet i Arendal ikke sikrer en forsvarlig behandling.

– Vi anbefaler Sørlandet sykehus å samle sine tjenester for syke nyfødte på ett sted, sier fylkeslege Geir Stangeland i Vest-Agder.

– Vi mener det er uhensiktsmessig med to lokaliseringer fordi pasientgrunnlaget er for lite, sier Stangeland.

Tilsynsrapporten har skapt politiske bølger. Det er varslet en motrapport fra Arendal. Men Stangeland sier den ikke vil bli sammenlignbar fordi de ikke vil få tilgang til taushetsbelagt materiale.

Direktøren kjent med personalkonflikt

Av rapporten går det også frem at en langvarig personalkonflikt ved Sørlandet sykehus kan være med å forhindre forsvarlige løsninger for pasientene.

– Personalsaker kan føre til at kvaliteten ikke sikres. Det har vi sett sport av, derfor mener vi at denne saken må tas alvorlig, sier Stangeland.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen er kjent med personalkonflikten.

– Jeg er kjent med at det er en ledelseskonflikt ved barnesenteret i Arendal. Det har pågått over en tid, og det er satt av ressurser både fra personalavdelingen og med bruk av eksterne konsulenter for å løse denne situasjonen. Jeg har tro på at vi skal finne en løsning på disse problemene i nær fremtid, sier Olsen.

Intervju med Jan Roger Olsen

NETT-TV: Sykehusdirektør Jan Roger Olsen i studio.

Frykter ikke lokaliseringdebatt

Han presiserer at det ikke er skjedd noen pasientskader på syke nyfødte, verken i Arendal eller Kristiansand.

– Vi har kompetente leger og sykepleiere begge steder. Det fylkeslegen nå gjør er å være i forkant. For å opprettholde realkompetansen på syke nyfødte nå som fødselsomsorgen i Norge er blitt så god, er volumet i Arendal blitt for lite. Det bør derfor samles på ett sted - nemlig i Kristiansand, sier Olsen.

Han frykter ikke noen ny lokaliseringsdebatt.

– Dette dreier seg om kvalitet på tvers av regionen vår. Det som er utfordringen er hvordan vi likevel kan sikre kompetanse og hvordan kan sikre de uventede syke nyfødte som til tider likevel vil forekomme i Arendal, sier Olsen.