Vil gi borettslag ladetilskudd

En stor del av befolkningen har ikke mulighet til å lade elbilen hjemme. Interesseorganisasjoner etterlyser nå støtteordning for borettslag.

El-bil til lading

Folk i de store byene kan ha store utfordringer med å få ladet elbilen hjemme.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– I mange byer bor opp mot 60–70 prosent av befolkningen i flerbruksboliger som for eksempel blokker, hvor man deler garasjer eller har gateparkering, og det kan være en utfordring å få ladet hjemme, forteller Kari Asheim i miljøorganisasjonen Zero.

Asheim mener dette er den største utfordringen for å kunne nå politikernes mål om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være elektriske.

De siste årene har elbil-salget økt voldsomt, og i fjor var nær 25 prosent av nybilsalget elektrisk.

Kari Asheim, fagansvarlig for transport i Zero.

Kari Asheim i miljøorganisasjonen Zero etterlyser statlige støtteordninger for borettslag, slik at flere kan få mulighet til å lade elbilen hjemme.

Foto: Ingvild Silseth / NRK

Sammen med Elbilforeningen etterlyser miljøorganisasjonen støtteordninger for borettslag til å opprette en ladeinfrastruktur.

– Vi har nylig spilt inn til regjeringen at de bør sette av 250 millioner kroner på neste års budsjett til en nasjonal støtteordning til borettslag slik at de kan legge til rette for lading i fellesgarasjer, sier Petter Haugneland i Norsk Elbilforening.

Les også: Rekordår i salg av antall elbiler i fjor

25 prosent får lademulighet

I Kristiansand er en helt ny bydel under oppføring på Odderøya. «Kanalbyen» skal romme over 700 boliger, og daglig leder Sven Erik Knoph forteller at i overkant av 25 prosent av parkeringsplassene får lademulighet.

– Reguleringsplanen stiller krav til at 25 prosent av parkeringsplassene skal ha lademulighet for elbiler. Vi har inngått en avtale med Grønn Kontakt som gjør at vi har kapasitet til å tilby langt mer dersom det er ønskelig.

Sven Erik Knoph, daglig leder Kanalbyen

Daglig leder for Kanalbyen i Kristiansand, Sven Erik Knoph, sier de legger opp til at cirka 25 prosent av leilighetene i den nye bydelen skal ha mulighet for lading på parkeringsplassen.

Foto: Privat

Utfordringer med kapasiteten på elnettet og begrenset etterspørsel gjør at de ikke legger opp til 100 prosent dekning for lading.

Frem til i dag har cirka 20 prosent av dem som har kjøpt leilighet i Kanalbyen valgt parkeringsplass med lademulighet. Og 20 prosent har valgt å ikke ha parkeringsplass i det hele tatt.

Les også: Elbil-salget mot nye høyder

Viktig å beholde elbil-fordelene

Kommunikasjonsleder i elbilforeningen, Petter Haugneland, peker på flere store utfordringer for å få flere til å velge elbil.

Det må bli bredere tilbud av elbilmodeller med lengre rekkevidde. Ladeinfrastrukturen på veinettet må også bedres kraftig, mener han.

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder Elbilforeningen

Kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, Petter Haugneland, mener det er helt avgjørende at elbil-fordelene videreføres, hvis man skal kunne nå politikernes mål om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være elektriske.

Foto: privat / privat

Her skjer utviklingen fort. I tillegg til stadig nye og bedre elbilmodeller, går nå de store tyske bilprodusentene sammen om å bygge ut et stort hurtigladenettverk i hele Europa.

I tillegg er det helt avgjørende at de gunstige elbil-fordelene videreføres, mener han.

– Avgiftsfritaket når du kjøper elbilen er det viktigste, og så har du de lokale fordelene som fritak på ferjer, parkering og bom. Det har Stortinget bestemt at det kommer noen justeringer snart, men det viktigste er at det fortsatt vil lønne seg å velge nullutslipp fremfor fossilt, sier Haugneland.