Hopp til innhold

– Å være regionleder i Normisjon etter vigselssaken, er som å bære staur

Kirkemøtets vedtak om vigsel av likekjønnede splitter bedehusfolk. – Jeg er styreleder for Normisjon i Agder, og jeg skal bære staur, sier Ole Magne Omdal.

Ole Magne Omdal bærer staur

Misjonsleder, bonde og senterpartipolitiker Ole Magne Omdal med sprikende staur på gården sin. Evnen til å samle blir viktig etter kirkemøtets vedtak om å åpne for likekjønnet vigsel.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

close up of happy male gay couple holding hands

Kirkemøtets vedtak om å åpne for vigsel av likekjønnede har splittet bedehusfolket og fått flere til å melde seg ut av kirken.

Foto: Lev Dolgachov / Colourbox

– Sterke følelser er i sving etter at Kirkemøtet gjorde sitt vedtak, sier Omdal.

Misjonsleder og senterpartitopp

Omdal er ikke bare misjonsleder, men topper Vest-Agder Senterpartis liste til stortingsvalget. Å sitere Per Borten, er derfor nærliggende. Borten ledet en koalisjonsregjering og så det som sin oppgave å bære staur. «Alle som har prøvd det, vet at man kan få vanskeligheter underveis hvis stauren begynner å sprike oppe på skuldra», sa Borten.

Nå leder Ole Magne Omdal en organisasjon med folk som har ulikt syn på om de kan bli stående som medlemmer i Den norske kirke. 25. mars oppretter regionårsmøtet «Normisjon Agder trossamfunn». Selv velger han å forbli medlem av Den norske kirke.

Byremo bedehus

Byremo bedehus. En av mange normisjonsforsamlinger hvor Kirkemøtets vedtak om å vie likekjønnede har vakt uro.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Normisjon sentralt oppmuntrer folk til å bli værende i kirken. Men organisasjonen vil også gi full støtte til dem som av samvittighetsgrunner melder seg ut. Spørsmålet er hvor de kirkeløse skal gå. Det finnes frikirker å melde seg inn i, men mange ønsker fortsatt å ha tilhørighet til Normisjon. Derfor håper jeg at vi får etablert Normisjon Agder trossamfunn, sier Omdal.

Teologisk grunnlag

Bibelskolen i grimstad

Normisjon region Agder har hovedkontor på Bibelskolen i Grimstad.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Trossamfunnet skal bygge på Bibelen, de oldkirkelige bekjennelser, Den augsburgske konfesjon og Luthers lille katekisme. Det skal være tilknyttet Normisjon region Agder og ha hovedkontor i Grimstad.

Bare personer kan meldes inn, ikke foreninger og menigheter.
Trossamfunnet har ikke egne tilbud om kirkelige handlinger utover Normisjons eget arbeid.

Det presiseres at Normisjon og «Normisjon Agder trossamfunn» ikke er det samme.

Man kan være medlem i organisasjonen Normisjon og samtidig være medlem i Den norske kirke eller et annet trossamfunn. Normisjons medlemmer blir ikke automatisk innmeldt i det nye trossamfunnet. Man kan melde seg inn i trossamfunnet uten å være medlem i en normisjonsforening eller annen normisjonsenhet.

– Ønsker å vise raushet

Av argumentene for innmelding nevnes:

 • «Vrang lære om ekteskapet» i Den norske kirke.
 • Normisjon oppleves som det åndelig hjemmet.
 • Manglende tro på at Den norsk kirke kan være rett og sann kirke i fremtiden.
 • Ønsker om å få en kirkerettslig tilhørighet.

Argumenter mot innmelding:

 • Normisjon og Den norske kirke samarbeider godt mange steder.
 • Samarbeidet Menighet og Misjon kan bli vanskelig.
 • Det finnes mange andre lutherske menigheter man kan melde seg inn i.
 • Ressursbruk: hvor mye vil det koste.
 • Normisjon vil ikke kunne innfri ønsker om «kirkelig betjening» de fleste steder.

Regionstyreleder Omdal vil altså ikke melde seg inn i det nye trossamfunnet.

– Jeg velger å være med i kirken og ha normisjonsfellesskapet i tillegg. Men vi skal vise raushet og tilrettelegge for dem som fortsatt ønsker å være i Normisjon uten å være medlem av Den norske kirke, sier Ole Magne Omdal.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Kongeparet kom til Arendal 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,02 kr
Dyrest kl. 19 1,69 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 5,8 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,7 kr En vask
 • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
  + 6,8 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %