Biskop: – 3000 kroner er for dyrt

Konfirmasjonen i Den norske kirke skal være gratis. Men i praksis koster det ofte tusenlapper.

Konfirmasjon (Illustrasjonsfoto)

Kirkelig konfirmasjon er gratis, men med turer og diverse kan prisen fort komme opp i 3000 kroner.

Foto: Berit Keilen/Scanpix

Ifølge Den norske kirke koster det i dag rundt 2000 kroner å stå konfirmant. Menighetenes konfirmasjonsturer, som er frivillige, utgjør den største regningen. Samtidig må ungdommene betale for mat, aktiviteter og utstyr som bibel og lærebok.

Undersøkelser som NRK har foretatt viser at prisene, bare i Agder, varierer fra 1400 kroner i Vågsbygd menighet til 3000 kroner i Flekkefjord for konfirmanturer og konfirmasjonskontingent. Bogafjell menighet i Rogaland tar 3900 kroner, som da inkluderer en tur til Danmark.

Konfirmantene i Hægebostad kommune får tilbud om å dra til Israel. Men menighetsrådet har valgt å ta turen ut fra selve konfirmantundervisningen. Nå gis turene som eget tilbud, heter det i vedtaket fra menighetsrådet. Prisen var i fjor 3500 kroner, samt penger til utgifter og tips.

– For dyrt

Nylig fikk foreldre i Flekkefjord en faktura fra menighetsrådet; konfirmasjonskontingenten var på 3000 kroner.

Leder av menighetsrådet i Flekkefjord, Birger Vegge, opplyser at mesteparten av pengene går til en ukes leiropphold i Bø i Telemark, med besøk i badeland. Menigheten sponser også turen med 500 kroner per konfirmant.

– Vi må ha et tilbud som er attraktivt nok, og det innebærer en leir i Telemark, der 50 prosent av konfirmasjonsundervisningen foregår, sier Vegge til NRK.

Birger Vegge, leder av Flekkefjord menighetsråd

Birger Vegge, leder av Flekkefjord menighetsråd, sier konfirmasjonsleiren inneholder 50 prosent av undervisningen. Pengene går til leiren, litt materiell, besøk i Sommerland og mat.

Foto: Lars Eie / NRK Sorlandet

Fungerende biskop i Agder, Bjarne Sveinall, mener prisen i Flekkefjord er for høy.

– Personlig synes jeg dette er mye. Det vil være krevende for enkelte familier å være med. Da er vi ute i et uføre, sier Sveinall til NRK.

Flere undervisningstilbud

Vegge forteller at det har vært to alternative undervisningstilbud i Flekkefjord tidligere, men ingen valgte den tradisjonelle gratisundervisningen.

– Vi er i grenseland når det gjelder pris, medgir Vegge i Flekkefjord menighetsråd.

I Jar i Akershus tilbys konfirmantene nettundervisning, tradisjonell undervisning eller undervisning på konfirmasjonsleir.

Skal være gratis

Kirkelovens § 14 og 15, som regulerer kommunens økonomi, gjelder fortsatt, selv om kirken er skilt fra staten. Loven sier at kirkelig fellesråd har ansvar for lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, og at kommunen skal utrede utgifter til disse formålene. Det skriver Kulturdepartementet i en e-post til NRK.

Departementet forstår dette slik at kirkelig fellesråd, gjennom bevilgninger fra kommunen, skal dekke de i lovens oppgitte utgifter til obligatorisk opplæring til konfirmasjon. Bakgrunnen for reglene er at ingen skal være forhindret fra å bli konfirmert og delta i opplæring av økonomiske årsaker.

Opplegg som ikke er en obligatorisk del av opplæringen kan man derimot kreve særskilt betaling for. Men da må det gis et gratis alternativt tilbud.

Ikke gratis

Fungerende biskop i Agder og Telemark, Bjarne Sveinall

Personlig mener fungerende biskop Bjarne Sveinall at 3000 kroner er for dyrt for konfirmasjon, selv om det inkluderer tur.

Foto: Ane Lindahl / NRK

Fungerende biskop Sveinall sier de fleste menighetene har leir med konfirmantene. Men han tror også at menighetene hjelper foreldre som får økonomiske problemer med turene.

– En del menigheter er med og sponser. Jeg ser også at noen menigheter har utjevningsmuligheter slik at foreldrene kan få støtte, sier Sveinall.

– Men det betyr vel at konfirmasjonen egentlig ikke er gratis?

– Ja, det er nok en tolkning som ligger i kortene at det er en kostnad for tilleggene i konfirmasjonen, forteller biskopen.

Han mener likevel at det skal være mulig å henge på et konfirmantopplegg uten å betale.

– Men du mister en del av fellesopplegget, sier Sveinall.

Vegge i Flekkefjord menighetsråd sier at de også ser på den økonomiske situasjonen.

– Alle skal med, sier Vegge til NRK.