Hopp til innhold

Klinikkdirektør i Flekkefjord går på dagen

Øystein Evjen Olsen fratrer som klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord med umiddelbar virkning. Arbeidet med å finne hans erstatter starter umiddelbart.

Øystein Evjen Olsen

Øystein Evjen Olsen har vært klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord de siste årene. Han sier dagen i dag har vært spesiell.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Du jobber mye når du er på jobb og tar det med deg hjem. Det krever en konstant lederkraft og den har jeg ikke lenger, sier Øystein Evjen Olsen til NRK.

Han har vært klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord i fire år og beskriver årene som krevende.

– Jeg og mine kolleger har brukt mye tid og energi på å videreutvikle kvalitetsarbeidet og styrke intern organisering. På tross av dette har jeg ikke kommet i havn, sier han.

Olsen valgte å si opp med umiddelbar virkning fordi han mener det er mest ryddig. Fratredelsen skjer etter eget ønske.

– Når en slik beslutning om å tre av er tatt, er det naturlig at nye saker og beslutninger så fort som mulig eies av de som skal ta ansvaret for å implementere beslutninger videre. Det er best for alle parter, sier han.

Han sier videre at det nå må skapes nødvendige faglig nettverk som kan sikre et robust sykehus.

– Dette arbeidet er påbegynt, og nå overlater jeg til en neste klinikkdirektør å fortsette arbeidet.

Flekkefjord sykehus
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Flere tilsynssaker

Evjen Olsen ble ansatt som sjef i Flekkefjord i begynnelsen av 2019. Dette var på samme tid som Jerlan Omarchanov ble overført til Kristiansand etter flere feiloperasjoner.

Det har vært flere alvorlige tilsynssaker ved lokalsykehuset også etter at den kasakhstanske kirurgen sluttet.

For få dager siden konkluderte Statsforvalteren med lovbrudd og uforsvarlig behandling i nok en tilsynssak ved sykehuset i Flekkefjord.

Nylig døde en hoftepasient ved ortopedisk avdeling, og det er en pågående tilsynssak.

På spørsmål om de siste tilsynssakene har vært med i avgjørelsen, svarer han benektende.

– Jeg har stått i tilsynssaker alle disse fire årene og som leder var jeg forberedt på å stå i flere tilsynssaker framover i tid. Sykehusene i Norge kommer til å oppleve tilsynssaker, nær sagt heldigvis, fordi det er en viktig måte å lære på, sier Olsen.

Direktør ved Sørlandet sykehus Nina Mevold.

Direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, sier Evjen Olsen har hatt en krevende oppgave som klinikkdirektør ved Flekkefjord sykehus.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

En krevende oppgave

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus Nina Mevold vil raskt starte arbeidet med å finne hans erstatter.

Mevold sier til NRK at det har vært fire krevende år for Olsen.

Hun vil først og fremst takke Olsen for hans utrettelige engasjement for sykehuset i Flekkefjord.

– Han har hatt et genuint ønske om å få til en forsvarlig og trygg drift av sykehuset. Det har vært en krevende oppgave, ikke minst med tanke på utgangspunktet med saken om uønskede hendelser som møtte ham da han tiltrådte og med dagens utfordringer med å rekruttere nødvendig helsepersonell, sier hun.

Vurderer ikke egen stilling

Mevold vurderer ikke å fratre sin egen stilling.

– Olsen har tatt et personlig valg som jeg både forstår og respekterer. For egen del er det et krevende arbeid med å lande spørsmålet om gjenåpning av akuttkirurgien i Flekkefjord. Dette er et viktig arbeid som jeg tar ansvar ved å fortsette å lande.

– Du tenker at du ikke ville tatt ansvar om du også hadde gått?

– Jeg tenker jeg tar ansvar ved å lande dette viktige arbeidet med akuttkirurgi ved Flekkefjord sykehus på en måte der pasientsikkerheten blir det viktigste, og at vi finner løsninger som er gode for Agders befolkning. Det er et viktig arbeid som jeg fortsetter med, sier Mevold.

Akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus har vært stengt siden i fjor sommer. Det pågår nå et arbeid for å se hvorvidt den skal åpne igjen.

Tone Kristin Hansen, avdelingssjef ved sykehuset i Arendal, vil gå inn som fungerende klinikkdirektør fra og med onsdag 29. mars.

Evjen Olsen sier til NRK at han nå skal jobbe med helsetjenesteforskning.

Vi vet for lite om hva vi gjør og hvilken effekt det har. Jeg vil være med på å utvikle helsetjenestene i Norge framover i tid.

Les også: Ødela livet til flere titalls pasienter – tiltalt lege opererer fortsatt

Montasje med bilde av Jerlan Omarchanov og bilder av skader og sår
Montasje med bilde av Jerlan Omarchanov og bilder av skader og sår

Vipers i «final4»
Spiller nå
Feira gullet med photoshoot 00:45
Neste