10 datalagringstomter i Setesdal

En gruppe som har kartlagt mulighetene for datalagringssentre i Setesdal, har funnet ti steder som egner seg.

Utsikt fra Straumsfjellet i Valle

Setesdal, her sett fra Straumsfjellet, er i ferd med å posisjonere seg i kampen om gigantiske datalagringssentre.

Foto: Kai Stokkeland / nrk

Listen over stedene blir offentliggjort senere. Etter det NRK erfarer, dreier det seg blant annet om tomter ved Holen kraftverk i Bykle og ved Brokke/Otra kraft i Valle kommune.

Saken skal drøftes i styremøte i Setesdal Regionråd onsdag denne uken.

Uavhengig av dette ble spaden satt i jorda på Støleheia i Vennesla i september, for å markere starten på det som kalles et milliardeventyr. Også der er det planer om å etablere et gigantisk datalager.

Har tomter klare

Det er selskapet Oxford Research som har sett på mulighetene for å etablere datasentre i Agder og Setesdal.

I rapporten vises det til flere faktorer som tilsier at Setesdal vil kunne tiltrekke seg større aktører. Dette gjelder flere potensielle ferdig regulerte tomter og god tilgang på grønn og stabil strømkraft.

– Etterspørselen i datasentermarkedet er stor og mange faktorer peker dit hen at Setesdal vil kunne tiltrekke seg større aktører, står det å lese i analysen.

Av negative faktorer peker de på avstand til infrastruktur, hovedsakelig internasjonal flyplass, samt av stand til kompetanse.

Etablere visjon om at Agder er Norges ledende lokasjon for grønne datasenter. Når dette er etablert vil det være lettere å overbevise nasjonale politikere om støtte (...).

Anbefaling fra Oxford-rapporten

For å oppnå dette anbefales blant annet en senkning av el-avgiften, samt utbygning av fiberkabel til Tyskland.

Enorm etterspørsel

Muligheten for å etablere ny virksomhet i gigantiske sentre for datalagring, skyldes den eksplosive veksten i datalagring på nett, der stadig flere lagrer informasjonen sin i «skyen» over internett, fremfor i harddisken på egen pc.

Det anslås at det i dag finnes omtrent 200 000 datasenter i verden. Det er forventet et behov for 60 nye gigasentre for aktører som Facebook, Google og Apple innen 2020, bare i Europa. I tillegg er det behov for 700 store datasentre på verdensbasis innen 2020.

– Etterspørselen etter nye datasentre er stor og vil bare stige i årene som kommer, heter det i rapporten.

Kraftverk i Setesdalen

Tilgangen på kraft er en av fordelene med etablering i Setesdal.

Foto: Skisse fra rapport