– Må samarbeide for å få til dette

En ny profesjonell organisasjon må etableres for at Sørlandet skal sikre seg datalagringssentre, viser ny rapport.

En ny profesjonell organisasjon må etableres for at sørlandet skal sikre seg datalagringsentre. Det kom fram i en ny rapport som ble presentert i dag.

Rapporten er signert Oxford Research, som har base i Kristiansand. Den forteller hva enkelte personer og sentrale bedrifter må påta seg i det videre arbeidet med å få store datalagringssentre til landsdelen.

– Det handler om at både fylkeskommune, Universitetet i Agder, Agder Energi og andre aktører fra næringslivet samler seg om dette initiativet, sier Rune Stiberg-Jamt, assisterende direktør i Oxford Research.

Rapport om datalagring på Sørlandet

Dette er rapporten om datalagringssentre på Sørlandet.

Foto: Frans Kjetså / NRK
Rune Stiberg-Jamt i Oxford Research

Rune Stiberg-Jamt i Oxford Research.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Starter på Støleheia

Støleheia i Vennesla er et av flere steder på Agder hvor store grønne datalagringssentre kan settes opp.

Allerede i september vil Bulk Eiendom begynne grunnarbeidene til første byggetrinn. Men landsdelen må være aktive for å skaffe leietakere, mener Stiberg-Jamt.

– Man må fra regionens side lage en strategi som knytter seg til både nasjonale, regionale og globale forhold. Man må ta noen grep som gjør at man blir satt på kartet i forhold til nyetablering av datasentre.

Google og Facebook

Google har tidligere bygget i Finland og Facebook har etablert datalagringssenter i Sverige.

Apple har vedtatt bygging i Viborg i Danmark, og Google har også et anlegg i Nederland. De to siste stedene med eksportert grønn kraft fra Norge.

Trond Schrader Kristiansen, prosjektleder i Grønne datasentre på Sørlandet

Trond Schrader Kristiansen, prosjektleder i Grønne datasentre på Sørlandet.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Trond Schrader Kristiansen, prosjektleder i Grønne datasentre på Sørlandet, håper på fortgang når det gjelder slike planer på Sørlandet, og mener samarbeid er viktig.

– Det må være et samarbeid mellom det offentlige og det private. Om det er vilje til å satse det som trengs, gjenstår å se.

I rapporten kommer det fram at en planlagt fiberkabel til Tyskland og en allerede varslet reduksjon i El-avgiften er vesentlig for å få den nye grønne næringen til landsdelen.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å redusere El-avgiften for kraftkrevende datasenterindustri fra 1. januar 2016.