NRK Meny
Normal

Kommunesamanslåing kan gå utover nynorsken, meiner kulturministeren

Kommunesamanslåing kan kome til å leggje press på nynorsken. Det sa kulturminister Thorhild Widvey under «Nynorskkonferansen» i Førde tysdag.

Thorhild Widvey, kulturminister

PRESSA NYNORSK: Kulturminister Thorhild Widvey sa i dag under Nynorskkonferansen at kommunesamanslåing kan leggje press på nynorsken.

Foto: Halvor Storvik / NRK

Regjeringa har varsla ei kommunereform der målet er færre og større kommunar. Det kan og få konsekvensar for nynorskkommunane i landet.

Tysdag møtte kulturminister Thorhild Widvey nynorskforkjemparane i Førde.

– Eg trur ikkje det kjem til å bli eit problem her i Sogn og Fjordane i og med at alle kommunane er nynorskkommunar, men det er klart at små kommunar som har nynorsk som sitt hovudspråk kan få ei utfordring om dei skal gå inn i ei samanslåing med andre kommunar, seier Widvey,

Dette er noko lokalpolitikarane må kjempe for og ta stilling til, legg ho til.

– Men eg trur ikkje at det berre er kommunereforma som vil vere årsaka til eit press mot nynorsken i framtida.

Mål om å ha to skriftspråk

...små kommunar som har nynorsk som sitt hovudspråk kan få ei utfordring om dei skal gå inn i ei samanslåing med andre kommunar.

Kulturminister, Thorhild Widvey

Widvey seier det absolutt er eit mål at vi skal ha to skriftspråk i åra som kjem.

– Frå Stortinget har det vore samrøystes signal om at ein må vektleggje det. Då må ein finne fram til gode verkemiddel som kan vere med på å bidra til at vi kan klare å få det til, seier ho.

Som ansvarleg for språkpolitikken i Norge seier Widvey at dei vil leggje forholda til rette for å halde oppe dei to skriftspråka vi har.

– Og det kjem eg til å arbeide for også ved vurderinga ved ei allmenn språklov som vi no vurderer å leggje fram for stortinget.

– Nynorsken har ein sterk base

Leiar i mållaget Marit Aakre Tennø håpar kulturministeren tek med seg at nynorsken har ein sterk base og faktisk veks fleire stader.

– Så håpar eg ho la merke til kor mange som tok opp at mållova er fundamentet også for oss som bur her i kjerneområda. Det håpar eg ho tek med seg no når det skal lagast ei ny språklov, seier Tennø.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast