Hopp til innhold
Ane Breivik, leder Unge Venstre

Unge Venstre om norskfaget: – Vi er bekymra

Unge Venstre vil fjerne karakteren i sidemål for avgangselevar på vidaregåande. Men moderpartiet meiner både testing og karakterar må til.

Norges lover og klubbe

Lovene bør vere på bokmål

Nynorsken kan vere ein fare for rettstryggleiken.

Ivar Aasens einaste underbukse. Nokså skitten og sliten etter ferda Noreg rundt. Også eit bilete av ei notatbok med pressa blomar.

No er Ivar Aasen-samlinga komplett: Både bøker og underbukser er på nett

Ivar Aasen har ikkje berre etterlate seg eit språk, men også frekke notat, nattkjole, skosole – og ei underbukse. No er alt tilgjengeleg på nett, spørsmålet er berre kvifor?

Sahra Torsvik og Ane Landøy står bøygd over ein berbar datamaskin som har klistremerker som til dømes "Eg hjartar nynorsk".

Dei jaktar ulovleg bokmåls­bruk på fri­tida – tok 32 offentlege etatar i lovbrot i fjor

Hordaland Mållag sende inn heile 104 klager for brot på språklova i 2023. Innsatsen vekker oppsikt. – Dei gjer ein viktig jobb, meiner Språkrådet.

Lærar Thomas Kristoffersen har på seg blå regnjakke og ser inn i kamera.

No skal fylket bestemme kva skriftspråk Thomas må undervisa på: – Eg bruker bokmål uansett

Eit forslag om nynorsk som hovudmål for alle vidaregåande skular i Vestland er sendt ut på høyring. Blir det vedtatt må Thomas Kristoffersen undervisa på nynorsk.

Norges Mållag jublar over Duolingo på nynorsk

Verdas største språknettstad fekk nynorskkurs rett før «heile verda» oppdaga nynorsk

– Det kunne ikkje ha kome på eit betre tidspunkt, seier Noregs Mållag.

Maria Munkholm (20) i Unge Høgre

Maria (20) vil skrote sidemålet – no har ho fått med seg fleirtalet

Fylkesrådet i Nordland søker no Utdanningsdirektoratet om å fjerne sidemål i den vidaregåande skulen. Det likar Språkrådet dårleg.

Hva er problemet?

Alle departementa bryt lova: – Så arrogante at dei ikkje bryr seg

Av 15 departement er det ingen som klarar å følgje språklova. – Kombinasjon av mangel på kunnskap og vrangvilje, seier mållagsleiar.

Ana Bobrova på vaksenopplæringa på Stord

Ana skal lære nynorsk. Skulen har berre éi lærebok til ho.

Fleire nynorskkommunar lærer opp innvandrarar i bokmål på grunn av få lærebøker på nynorsk. – Me tener ikkje pengar på å laga nynorskversjonar, seier forlagssjef.