Hopp til innhold

Fleirtal i kommunestyret for å behalde Kinn

Etter det NRK erfarer vil 21 av 39 kommunestyrerepresentantar i Kinn røyste ja til å behalde kommunen. Men det betyr ikkje at siste ord er sagt.

Kinn Kommune

KNAPP MARGIN: Etter kva NRK erfarer er det grunn til å tru at ja-sida (ja til å behalde kommunen) vil 21 av 39 røyster.

Etter ei rådgjevande folkerøysting der ingen av partane fekk 50 prosent av røystene, skal spørsmålet om framtida til «den visuelt mest omstridde» kommunen i landet opp i Kinn kommunestyremøte onsdag formiddag.

Der sit det 39 representantar, og vinnaren er den sida som greier å krysse målstreken på 20 røyster.

Etter kva NRK erfarer er det grunn til å tru at ja-sida (ja til å behalde kommunen) vil greie dette, men med knappast mogleg margin: 21 stemmer.

Oppteljinga legg til grunn null dissidentar i Ap, eit MDG delt på midten (1–1) og fordelinga 2–4 i Høgre.

Den mest usikre faktoren er kor vidt MDG deler seg på midten eller går «all in» for splitting. I så fall vinn ja-sida med 20 i staden for 21 røyster.

Ap har i løpet av valkampen fått ein «overløpar» frå SV (Marie Jensen). Om ho hadde stemt for oppsplitting som resten av SV-gruppa, ville vektskåla tippa andre vegen.

Eit bilete på kor tett løpet har vore.

Så langt har NRK grunn til å tru at røystene fordeler seg slik:

  • Pro Kinn: Ap (11), V (4), Frp (2), KrF (1), MDG (1), Høgre (2) = 21
  • Pro splitting: Raudt (4), Sp (7), H (4), SV (2), MDG (1) = 18

Kommunalministeren kan framleis involvere seg

Gitt at ingen representantar er sjuke eller av andre grunnar melder fråfall, vil vedtaket om å behalde Kinn kommune omfatte fem ja-røyster frå det som tidlegare var Vågsøy kommune (inkludert to «vara-stemmer»).

Desse omfattar fire Arbeidarparti-røyster og ei Venstre-røyst (Edvard Iversen).

Kommunestyremøtet skal i sin tur gi ei innstilling til Statsforvaltaren i Vestland.

Og med det er siste ord om Kinn sagt? Ikkje så fort.

For uansett utfall i kommunestyremøtet onsdag kan kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) involvere seg og lytte til stemmene frå den nordlege delen av kommunen (Vågsøy).

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik gestikulerer og smiler på sitt kontor i Oslo

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som er kritisk til Kinn kommune, kan framleis involvere seg. Uansett utfall i kommunestyremøtet.

Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

Kongen i Statsråd kan ikkje åleine rokke ved avgjerda til kommunestyret, men regjeringa kan sende ballen til Stortinget.

I Vågsøy-delen røysta 59,2 prosent for å splitte opp kommunen (blanke stemmer unnateke), og valdeltakinga var høgare enn i Flora-delen.

Resonnementet om at «det held at éin part ønskjer skilsmisse» var medverkande då kommunalministeren involverte seg i kommunestriden sør i landet.

Ifylgje regjeringa kan Søgne og Songdalen bli skilt frå Kristiansand kommune dersom folket i dei to tidlegare kommunane ønskjer det.