Sogn og fjordane songen framført av Ola Weel Skram og Aspirant- og jentekoret i korskulen i Førde Kyrkje

Her er årets julegåve til alle frå oss i NRK til alle i Sogn og Fjordane

No når julefreden er i ferd med å senke seg, så har vi i NRK Sogn og Fjordane lyst til å gje dykk ei musikalsk julegåve.