NRK Meny
Normal

Grå økonomiske skyer aukar fusjons-iver i Sogn

BALESTRAND (NRK): Ordførarane i Balestrand, Sogndal og Leikanger vil bli eitt. – Det er trist at Regjeringas nye inntektssystem skremmer dei til å slå seg saman, seier Sp.

Harald Offerdal, Jarle Aarvoll, Jon Håkon Odd

FOLKERØYSTING OM KOMMUNEREFORM: – På folkemøta er gode kommunale tenester det folk har vore desidert mest opptekne av. Eit så kraftig kutt, som Regjeringa legg opp til, gjer det krevjande å oppretthalda dagens tenester, seier Leikanger-ordførar Jon Håkon Odd (t.h.), her saman med ordførarkollegaene Harald Offerdal (t.v. Balestrand) og Jarle Aarvoll (Sogndal)

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Dette er særs uheldig for Leikanger.

Slik kommenterer ordførar Jon Håkon Odd (Ap) Regjeringa sitt framlegg til nytt inntektssystem til kommunane.

Folk i Leikanger og seks andre sognekommunar skal i dag ta stilling i kommunereformsaka. Eit vektig argument på begge sider har nettopp vore det nye inntektssystemet.

Leikanger er ein av kommunane som vil blø mest (sjå faktaboks).

– Skremselspropaganda

Mindre pengar i kommunekassen har vore eit viktig argument for Odd for å slå kommunen saman med Sogndal, Balestrand og Vik til Sogn kommune.

– Kuttet vil bety færre barnehageplassar, at det blir vanskelegare å få sjukeheimsplass og mindre vaksne i skulen; folk vil merka det på kroppen, seier Odd.

Liv Signe Navarsete

ÅTVARAR: – Rapportar om kommunesamanslåing viser at dei tidlegare kommunesentera har stagnert eller gått tilbake, seier Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant (Sp).

Foto: Jan Kåre Ness, Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

– Det er trist at Regjeringa har lukkast med å få fleirtal for eit inntektssystem som skremmer ordførarar og andre til å slå seg saman, seier stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp).

Navarsete vil ikkje meina noko konkret om kommunesamanslåinga i Sogn. Men ho likar ikkje at inntektssystemet – som kan endrast med eit anna fleirtal i Stortinget – blir så vesentleg i kommunesamanslåingsdebatten:

– Eg vil iallfall håpa at folk tenkjer gjennom dei langsiktige konsekvensane og til dømes ser kva som har skjedd etter kommunesamanslåingane i Danmark, seier kommunereformskeptikaren frå Sogndal og Lærdal.

– Tenk på naboen

I tillegg til Leikanger, er det Sogndal som vil få mindre pengar frå staten. Dei andre sognekommunane som har folkerøysting i dag, vil få omtrent like mykje som i dag (sjå faktaboks).

– Me ønskjer samanslåing for å skapa ei større vekstkraft i Sogn og sikra kompetansearbeidsplassane på Leikanger som er i spel, seier ordførar Jarle Aarvoll (Ap) i Sogndal.

Kåre Træen, prosjektleiar for kommunereforma hjå Fylkesmannen, meiner nettopp at kommunane ikkje berre må tenkja på seg sjølv, men òg på nabokommunen og fellesskapen:

Kåre Træen

KAN OPPRETTHALDA TILSKOT VED SAMANSLÅING: – For kommunane som ikkje får kutt, er det viktig å tenkja på dei som får reduksjonar, seier Kåre Træen hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Ved ei samanslåing vil kommunane få inndelingstilskot. Då vil dei bevara rammetilskotet som i dag i 15 år og med ei femårig nedtrapping.

– Sårbare småkommunar

Balestrand og Vik er to av kommunane som ikkje får mindre pengar. I desse kommunane har fleire politikarar difor meint at inntektssystemet som eit argument for å slå seg saman, dermed fell vekk.

– Det er feil at inntektssystemet gjer at me får det betre – det blir status quo viss ein tek med prisveksten, seier ordførar Harald Offerdal (Ap) i Balestrand.

– Men vil Balestrand stå betre rusta til å bevara skular og sjukeheimar i ein storkommune med Sogndal som kommunesenter?

– I forhandlingane har vilkåret vårt vore at me framleis skal ha det me har, og me har fått forsikringar på det gjennom intensjonsavtalane, seier Offerdal.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote