Hopp til innhold

Seks ting du ikke visste om myggen

Myggen kan være til stor plage, men visste du at den styrker immunforsvaret vårt?

Mygg

ILLUSTRASJONSBILDE.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Nedre deler av Glomma og steder i Finnmark er trolig de mest utsatte myggområdene i Norge, mener biolog hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Sondre Dahle.

Mange opplever ekstremt mye mygg i år. Grunnen til det kan være den ekstreme snømengden som var i vinter.

– Da blir det masse dammer som ligger igjen når snøen smelter, og mange av myggartene som er plagsomme for mennesker får perfekte forhold, forklarer Dahle.

Men selv om myggen er til stor plage for de fleste, har den også mange gode funksjoner du kanskje ikke visste om.

Mygg

ILLUSTRASJONSBILDE: Mygg.

Foto: Ellen Agneta Norvang

1. Styrker immunforsvaret

Når myggen stikker, pumper den inn proteiner som gjør at blodet ikke stivner, som igjen gjør at immunforsvaret vårt blir trimmet.

– Vi styrker immunforsvaret når vi får noen myggstikk, forklarer biolog på Nibio Paul Eric Aspholm, og understreker at får vi for mange myggstikk, begynner vi å få problemer.

2. Renser vann

Myggen er ikke bare viktig som næring til fugler og fisk.

Vanndråpe

ILLUSTRASJONSBILDE: Vanndråpe.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Mygglarver i vann renser vanndammer og pytter i skog og fjell. I løpet av 14 dager renser de ca. en liter med vann.

– Vannet blir renere, og vi får et bedre liv for f.eks. frosker, forklarer Aspholm.

3. Nesten 40 forskjellige arter

Det fins 38 forskjellige arter av stikkmygg som er registrert i hele Norge.

Nylig ble Norges mest sjeldne mygg funnet, trehullmyggen som ikke er sett på over 90 år.

– Den har potensial til å overføre tropiske sykdommer, men hos oss er den så fåtallig at det er liten fare, forklarer Dahle.

Mygg
Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Det fins dog ingen telling eller overvåking av mygg i Norge.

4. Kun halvparten av myggen stikker

Det er kun hunnmyggen som stikker. Hannmyggen lever på plantesaft.

– Hunnmyggen kan faktisk suge tre ganger egen kroppsvekt blod i ett stikk, forklarer Dahle, og legger til at de trenger blodet for å produsere mange egg.

I tillegg suger hunnmyggen også plantesaft som gir energi til å fly rundt.

5. Kun frost kan drepe myggen

sh-høst-frost-UHD-291018r-ho

ILLUSTRASJONSBILDE: Frost.

Det eneste været som hjelper mot myggen, er frost.

– Men da går multene dukken, sier Aspholm.

Men når det blir tørt, kan det bli sånn at myggen ikke får nok næring fordi plantene tørker ut. Myggen tørker også fort hvis det er tørt i været.

6. Sprer pollen

Myggen besøker blomster, og kan bidra til pollinering.

Blomst

ILLUSTRASJONSBILDE: Blomst.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Pollinering skjer når et insekt får med seg pollen når det leter etter mat på planter, og flyr videre til en annen plante og setter igjen pollenet der.

– Alle stikkmygg gjennomfører blomsterbesøk i løpet av livet, forklarer Dahle.

Myggen kan dermed overføre pollen fra plante til plante.

Korte nyheter

 • Áigot nannet fástadoavtterortnega 

  Ráđđehus nammada áššedovdilávdegotti mii galgá árvalit doaibmabijuid nannen dihte fástadoavtterortnega.
  Ráđđehusa dieđuid mielde badjel 175 000 norgga ássiin ii leat fástadoavttir. Áigumuš dáinna lea ahte juohkehaččas lea fástadoavttir ja ahte fástadoavtterbargu šattašii fas geasuheaddji fágaolbmuide.

  Cuoŋománu 15. beaivve boahtte jagi galgá lávdegoddi buktit sin loahpalaš raportta.

 • Eai dieđe manin luosaid gođđu ii lihkostuva Nuorta-Finnmárkkus

  Norgga luonddudutkaninstituhta dutki Morten Falkegård lea fuolas Nuorta-Finnmárku luossanáliid gođu lihkostuvvamis. Gođđu lea leamašan vássán jagiin hui heittot, muhto sii eai dieđe manin, muitala Falkegård.

  Son joatká, ahte ovdamearkka dihtii Deanočázadahkii leat gorgŋon vássán jagiid uhcán luosat, go buohtastahttá 1990-logu álgui. Ja healkkehahtti unnán smávva luosat leat gorgon čázadahkii. Dál go ii leat luossabivdu Deanočázadagas, de sii eai dieđe mo smávva luosaid dilli lea doppe.

  Sullasaš dilli lea maid eará Nuorta-Finnmárku jogain, muhto son lasiha, ahte riddoguovlluin soaitá leat juoidá dahkamuš gođu lihkustuvamis.

 • Bolesat duoguštedje guokte vuodjinkoartta mannan ija  

  Bolespatrulla duoguštii mannan ija guokte vuodjinkoartta Kvaløyslettas. Goappašagat vujiiga menddo garra fárttain. 20-jahkásaš dievddu vuodjinkoarttas ledje juo dan mađe olu merkejumit, ahte dat bolesat duoguštedje dan. Nuppi nuorra dievddus duoguštuvvui smávva mohtorsihkkela vuodjinkoartta. Boles álggaha ovdadutkamuša dáhpáhusa olis.