Hopp til innhold

Denne er ikke sett på over 90 år

Nylig blei denne myggen funnet, men det er ikke bare gode nyheter.

Trehullmygg, aedes geniculatus

OPPDAGA IGJEN: Trehullmyggen har tigerstriper, og er en slektning av den fryktede tigermyggen.

Foto: Arnstein Staverlokk / Arnstein Staverlokk

– Det er Norges mest sjeldne mygg, og for en myggforsker er det som å finne The Holy Grail, sier Sondre Dahle, biolog ved Norsk institutt for naturforskning.

Det er en såkalt trehullmygg som han denne sommeren oppdaga inne i et gammelt tre i Botanisk hage i Kristiansand.

Sondre Dahle, biolog og senioringeniør ved Norsk institutt for naturforskning.

Sondre Dahle hos Norsk institutt for naturforskning er den eneste i Norge som har sett en voksen trehullmygg.

Foto: Norsk institutt for naturforsking

Før det var den ikke sett siden 1929 i Mandal, og det var bare en larve.

Den er beskrevet som den vakreste av alle myggarter vi har, og lenge trodde forskere at trehullmyggen var utdødd.

Mindre «artig» er det at den er ivrig etter å stikke mennesker og kan overføre virus.

– Den har potensial til å overføre tropiske sykdommer, men hos oss er den så fåtallig at det er liten fare.

Slektning av tigermyggen

Så langt er det funnet fire eksemplarer av myggen i Kristiansand, og Dahle mener bestanden der kan være så liten som under 100 mygg.

En nylig publisert studie har vist at trehullmygg er i stand til å overføre den tropiske sykdommen chikungunya og kan spre hjerteorm og underhudsorm hos hund og katt.

Dahle mener vi derfor må være obs.

– Det er en mygg man må ha i bakhodet i tilfelle det usannsynlige skulle skje, og fordi den kan forveksles med tigermygg. Den vil vi definitivt ikke ha, for den er en mye større trussel.

Trehullmygg, aedes geniculatus

Trehullmyggen, eller aedes geniculatus, har mange økologiske likheter med den frykta tigermyggen.

Foto: Anders Lindstrøm / SVA

For myggen har et spesielt utseende med tigerstriper og er en slektning av den fryktede tigermyggen.

Den asiatiske tigermyggen er frakta til Europa så langt som til midten av Tyskland, og kommer ifølge Dahle lenger nord år for år.

– Det er en skummel myggart, og i Syden gjennomfører myndighetene kampanjer for å holde bestanden nede.

Stor myggundersøkelse

Trehullmyggen blei funnet under et feltarbeid i forbindelse med en større kartlegging av stikkmygg for Artsdatabanken.

Også rundt 200 personer over hele landet deltar i myggundersøkelsen og har sendt inn mygg fra nærområdene.

Forskerne håper på flere overraskelser når de får gått gjennom alle funnene.

– Det er alltid morsomt å finne sjeldne arter som har vært lenge borte fra faunaen vår, sier avdelingsdirektør Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet.

Trehullmygg

Her er den voksne trehullmyggen i vannhullet, fire meter over bakken.

Foto: Sondre Dahle

Han utelukker ikke at trehullmyggen fins også andre steder på Sørlandet.

Ottesen kjenner ikke til at noen har undersøkt potensialet for mygg som kan spre virus, men sier det pågår et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø.

– Vi er heldige i Norge med at norsk mygg praktisk talt ikke sprer sykdommer. De har mulighet til å gjøre det, men da må først smitten komme inn i landet. Vi har bare noen få virussykdommer som overføres av mygg, som bærplukkersyken, sier Ottesen.

Treet i botanisk hage i Kristiansand der trehhullmyggen er funnet.

BOR HER: Trehullmyggen blei funnet i et vannhull i dette over 100 år gamle bøketreet i Kristiansand.

Foto: Sondre Dahle

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark