NRK Meny
Normal

Vil la bygdefolk styre fisket

Fornuftig at lokalbefolkningen kan få forvalte innlandsfisket mener fylkesrådmannen i Finnmark.

Røye høst

Røya er en ettertraktet fisk for mange. I mange av Finnmarks 60.000 vann og vassdrag er det mye av denne fiskearten.

Foto: Ewa-Mari Hedman

– Lokale foreninger og interessegrupper sitter med mye kunnskap og erfaring fra sine nærområder og er i så måte godt skikket til å drifte fisket, oppsyn og eventuelle kultiveringstiltak i innlandsvassdrag, skriver fylkesrådmann Øystein Ruud i innstillingen til fylkesutvalget.

– Rimelig prisnivå

Mandag avgir fylkesutvalget i Finnmark høringsuttalelse til Finnmarkseiendommens (FeFo) forslag om regulering av innlandsfiske. Fylkeskommunen har ansvaret for den rettslige forvaltningen av dette fisket sammen med kommunene. I uttalelsen åpner fylkesrådmannen for mer lokal forvaltning.

Fylkesrådmann i Finnmark Øystein Ruud

Fylkesrådmann Øystein Ruud.

Foto: Kari Bjørkli Thomassen, Finnmark fylkeskommune

– Det vil være fornuftig at de lokale forpaktere også får fiskeretten i begrensede områder, slik at kostnadene knyttet til driften dekkes. Imidlertid må prisnivået være rimelig og stå i forhold til utgiftene. Det bør være samme prisnivå for alle som er bosatt i Finnmark, skriver Øystein Ruud.

Fylket har over 60.000 vann og vassdrag. Oppsynet med fisket blir svært omfattende oppgave.

– Styrker lokalt eierskap

Fylkesrådmannen mener at FeFo bør utvide forpaktningsordningen når det gjelder innlandsfiske for å styrke det lokale eierskapet og ansvaret i forhold til innlandsfiskeressursen.

– For den store majoriteten av vann og innlandsvassdrag i Finnmark vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med lokal forpaktning, men på lokaliteter nært bebyggelse med hyppig bruk mener fylkesrådmannen at lokal forpaktning vil kunne bidra til en god og fornuftig
utnyttelse av innlandsfiskeressursen, heter det i innstillingen.

Fylkeskommunen mener også at det er nødvendig med fangstrapportering. Her er hele innstilingen (ekstern lenke).