Vil ikke legge ned samiske bokbusser

Arbeiderpartiet er svært bekymret over Sametingsrådets forslag om å fjerne støtten til samiske bokbusser på over ni millioner kroner. – De samiske bok- og kulturbussene er ikke bare en viktig del av den samiske bibliotektjenesten, men er også en av de mest aktive og oppsøkende tjenestene innenfor det samiske bibliotektilbudet. Tjenesten omfatter nord-, lule- og sørsamisk område og er derfor et viktig tilbud for å opprettholde det samiske språket og den samiske kulturen i områdene, sier sametingsrepresentant John Kappfjell (Ap).