Nysgjerrig på joikens kraft

– President Evo Morales gleder seg til å høre joik og har store forventninger til sitt besøk på Sametinget i morn.

Bolivias president Evo Morales
Foto: AIZAR RALDES / AFP

GULDAL: Boilivia presideanta illuda gullat luodi.

Det forteller den bolivianske ambassadøren i Norden, Eugenio Poma.

– Presidenten er veldig nysgjerrig på den samiske kulturen, spesielt på hvilken betydning og verdi joiken har i det samiske samfunnet.

Evo Morales ankommer Karasjok i kveld, og allerede da får han muligheter til å treffe samiske samfunnstopper på middagen i Storgammen klokken 20.30 med sametingsrådet, Sametingets plenumsleder og gruppeledere.

Her er programmet for besøket i Karsjok

Men presidenten i Bolivia møter ikke opp helt kunnskapløst om samisk kultur og samfunn.

Evo Morales representerer sjøl urbefolkningen i Bolivia, og har i sitt virke som politiker for urfolkssaker også truffet mange samer, blant annet på møter i forbindelse med FNs permanente forum for urfolk.

– Sammenfallende utfordringer

Besøket fortsetter i morn, og plenumsleder Jarle Jonassen og sametingspresident Egil Olli tar imot president Evo Morales utenfor Sametinget.

– Da vil han vite mer om hvordan norske myndigheter har behandlet samiske saker de siste tjuve årene. Selv vil han fortelle om resultater fra klimakonferansen som nylig ble avholdt i Bolivia.

Det er Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim som har invitert Bolivias president Evo Morales til Norge.

Sametingspresident Egil Olli gleder seg til å ha politiske samtaler med Morales.

– Vi har mange av de samme utfordringene som urfolkene i Bolivia og andre steder i verden, som f.eks klimautfordringer, sier Olli. Selv besøkte han Bolivia i april.

Stor betydning


Den norske urfolkseksperten John Bernhard Henriksen mener at den bolivianske presidentens besøk i Sápmi har stor betydning, både symbolsk og politisk.

GULDAL JOHN B. HENRIKSENA: Historjjálaš lávki

HØR JOHN B. HENRIKSEN: Bolivias president er en pådriver av urfolksrettigeheter

– Besøket betyr at Bolivia har anerkjent samer som eget folk og det norske Sametinget som det øverste organet for den samiske befolkningen i Norge, mener Henriksen.

– Selv har Evo Morales uten tvil også gjort mye bra for urbefolkningen i sitt eget land. Men også for urbefolkninger i andre deler av verden. Spesielt i rettighets- og miljøkampen står han frem som en viktig talsmann for urbefolkningens interesser.

– Norge har mye å lære

Henriksen tror at sametingspresident Egil Olli, og spesielt norske myndigheter, har mye å lære av Evo Morales på hvordan man bør jobbe med urfolksspørsmål.

Den 13. september vedtok generalforsamlingen i FN deklarasjonen om urfolksrettigheter. Også i denne forbindelse mener Henriksen at Morales har bemerket seg.

– Kort tid etter at deklarasjonen ble vedtatt i FN, sørget Evo Morales for at deklarasjonen ble anerkjent som en del av bolivianske loven.