Vil ha språksenter til Kirkenes

Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter mener dette ville sikre utviklingen av det samiske språket i Sør-Varanger.

Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

På Sametingets plenumsmøte, som begynner i dag, vil hun be om at Sametinget tar dette ansvaret og begynner å jobbe for opprettelsen av et slikt språksenter.

Interessen for samisk språk og kultur øker Sør-Varanger kommune og mange elever velger samiskundervisning på skolen.

Også interessen for å lære samisk er stor blant voksne, men det finnes ikke noe permanent tilbud eller oppfølgning for kursdeltakere, sier Retter.

Denne mangelen ville et språksenter kunne rettet på, mener hun.

Retter tror også at etablering av et samisk språksenter i Sør-Varanger vil kunne samle fagkompetansen som finnes på samisk språk i området. Hun minner også om at erfaringen fra andre samiske språksentre at et språksenter fungerer som møtearena og kultursenter for samer i området.