Veahkaválddálašvuohta mánáid vuostá

27-jahkásaš dievdu mieđihii odne Sáčča diggegottis sivalažžan muhtun oasis rihkosáššis, mii lei čuoččalahtton su vuostá. Dievdu lea áššáškuhtton geavahan seksuálalaš veahkaválddálašvuođa máŋgga bártnáža vuostá 2008 rájes gitta dassái go válddahalai giddagassii diibmá. Guovttis dáin mánáin leigga vuollel logi jagi boarrásat.