Korte nyheter

 • Lohpidit buhtadusa máksit

  Kanada katolihkalaš bismmat lohpidit máksit badjelaš 20 miljon ruvnnu buhtadussan riika eamiálbmogiidda daid gillámušain maid leat mánát vásihan ásodatskuvllain. Lagabui 150 000 álgoálbmotmáná bággejuvvojedje dáid ásodatskuvllaide 1831 rájes ja gitta 1997 rádjai. Mánát bággejuvvojedje guođđit kultuvrras ja gielas. Dán jagi leat gávdnan badjel duhát merkekeahtes hávddi ovddeš ásodatskuvllaid lahkosiin Kanadas.

 • Lappekodisilla bukto Sápmái

  Lappekodosilla dokumeanta buktojuvvo Sápmái Guovdageidnui Sámi arkiivii. Majestehta Gonagas Harald lea mielde go kultur- ja dásseárvoministtar Abid Raja geige Lappekodosilla golggotmánu 19. beaivve. Lappekodisilla lea dehálaš dokumeanta ja dat gohčoduvvoge dávjá "sámiid Magna Cartan". Dat lea 1751 Norgga ja Dánmárkku ja Ruoŧa gaskasaš rádjasoahpamuššii dahkkon lasáhus, mas lea mearriduvvon mo dát riikat juhket ja hálddašit guovlluid gos sápmelaččat orro ja johte. Dokumeanta lea seailluhuvvon dássážii Oslos Arkivverkets magasiinnaid vuorkkáin. Historihkkár Steinar Pedersen dadjá, ahte dát lasáhus galggai sihkkarastit sámiid boahtte áiggi ja das lei stuorra mearkkašupmi.

 • USA ávžžuha mátkkošteamis Norgii

  USA njoammudávddaideastadaneiseválddit ávžžuhit leat mátkkoškeahttá Norgii go meroštallet Norgga riikan, gos lea bahá koronavirusa oažžut. VG-áviisa mielde rievdadii amerihkálaš njoammuneastadandoaimmahat CDC vuossárgga klassifiserema Norgga ektui. Eiseválddit ávžžuhit, ahte galggašii leat ollásit boahkuhuvvon ovdal Norgii mátkkošteami.

  Smittevern på sykehus i USA
  Foto: Lars Os / NRK