Hopp til innhold

Vil gi 100 000 for opplysninger om ulvepar

Den såkalte Junselevargen og hennes make har forsvunnet fra sitt revir. Nå utlover Svenska Rovdjursföreningen dusør til den som kan bidra til å finne ut hva som har skjedd med ulvene.

Junsele-ulven

Junseleulven har forsvunnet fra sitt revir. Nå vil Svenska Rovdjursföreningen finne årsaken.

Dusøren er på hele 100 000 svenske kroner til den som kan bidra til å kartlegge årsaken til at Junseleulven har forsvunnet. Det melder Sveriges Radio P4 Västerbotten.

Junseleulven og hennes make ble sist sett i midten av februar. Opplysningene Svenska Rovdjursföreningen utlover dusør for, skal lede til klarhet i årsaken til forsvinningen, eller aller helst finne ulvene, døde eller levende.

Generalsekretær i foreningen, Ann Dahlreus, sier til Sveriges Radio at det er ekstremt viktig å få vite hva som har skjedd med de to ulvene.

– Ulvene kan ikke ha gått opp i røyk. Kan en belønning hjelpe oss i å få klarhet i deres skjebne, så er det verdt pengene.

Les også: Million-ulven

Korte nyheter

 • Ektiebarkoem digitaale viehkievierhtine

  Dallahmasten HMS båatsosne golme jaepieh heevehte. Lea akte prosjeekte, gusnie göökte HMS-raeriestæjja barkijægan båatsoeburrie abpe laantesne viehkiedidh. Daelie dah akte ektiedimmiebarkoem digitaale viehkievierhtine "Overvinne" aalkeme, goh lea goh akte psykolåågem låammesne. Båatsoeburrie maehtieh appem namhtegh nuhtjedh, jïh appesne ovmessie viehkievierhtie åadtjoeh jih vielie. Åarjel Faaroe saadtegisnie åadtjoeh vielie dïhte digitaale viehkievierhtine govledh, jih guktie orreme prosjektine barkedh.

  Anna Kristine Sokki Bongo og Johan Martin Stenfjell er klare for å levere HMS-rådgiving til reindriverne
  Foto: Siri Josefine Mo
 • Korona ja garra nuorvvu lassána

  Álbmotdearvvašvuođa instituhtta váruha iežas vahkkosaš raporttas ahte Korona ja garra nuorvvu lassána dál dađistaga (instituhta neahttasiidu).

  Ii goappá ge dáid njoammudávddain leat vel nu stuorra lassáneapmi ahte sii gohčodit dili duođalažžan.

  Influensa dahje garra nuorvvu lea dán jagi njoammugoahtán árat go mii lea dábálaš, ja dearvvašvuođaeiseválddit einnostit ahte juovllaid áigge leat oalle ollugat Norggas buohcamiin dáinna.

  Instituhtta ávžžuha maid olbmuid farggamusat váldit influensaboahkuheami.

  Sii geat erenoamážit berrejit boahkuhuvvot leat dearvvašvuođabargit, vuorrasat olbmot ja olbmot geain leat dihto dávddat.

  Her får en 11-åring i risikogruppen vaksine.
  Foto: PETTER STRØM / NRK
 • Dárbu humaniteara veahkkái máilmmis

  Ii goassege ovdal leat leamašan nu olu dárbu humaniteara veahkkái máilmmis, go dan maid boahtte jagi boahtá leat. 339 miljovnna olbmo máilmmis bohtet dárbbašit dákkár veahki jagi 2023, nu dieđiha ON-kantuvrra humaniteara áššiid ossodat. Eanet go 100 miljovnna olbmo leat báhtaran soađis dahje luonddukatastrofain. Ja dasa lassin bohtet vel dat vahát maid pandemiija lea dagahan geafimus olbmuide máilmmis, dieđiha ON.

  På grunn av væpnet konflikt og COVID-19-begrensning, kan ikke folk gå ut av deres territorier. Matmangel og sviktende hjelp setter urfolkssamfunn i en vanskelig humanitær situasjon i Buenaventura, Colombia
  Foto: NRC/FTZ Studio