USA áigu fállat nuvttá boahkkuid

Amerihká eiseválddit áigot addit buot amerihkálaččaide nuvttá koronaboahkuid. Kongreassa meannuda plána, ja plána mielde galgá Suodjalus juohkit boahkuid, ja dearvvašvuođabargit galget boahkuhit olbmuid. Muhto álbmot lea eahpesihkar dáidda ođđa boahkuide, dieđiha ođasdoaimmahat AP.

test vaksine covid-19
Foto: Bing Guan