Hopp til innhold

Uro i Sametinget

Geir Tommy Pedersen kritiserer Arjas valg av vararepresentant til Sametingsrådet.

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Geir Tommy Pedersen mener personlig at det skulle vært valgt en annen en Alf Isaksen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det skapte noe uro i Sametinget når NSRs gruppeleder Geir Tommy Pedersen hevdet under Sametingets plenumsmøte forleden dag at det ikke var riktig å velge Arjas Alf Isaksen som vararepresentant til Sametingsrådet.

Han betrakter ikke Isaksen som fullverdig sametingsrepresentant.

– En vararepresentant fra intet

Alf Isaksen (Árja).

Alf Isaksen (Árja).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Geir Tommy Pedersen fastholder på kritikken:

– Jeg reagerer kraftig på at det velges inn en vikar til sametingsrådet, som slik jeg ser det ikke engang er en folkevalgt sametingsrepresentant. Han er derimot kommet inn på en forretningsorden som vi overhodet ikke står bak.

– Vi har hatt en enighet i Sametinget om at de som skal sitte i rådet, må være folkevalgte i Sametinget. Med Alf Isaksen inne, er det ikke lengre slik. Jeg mener personlig at det burde vært en annen, og ikke en vararepresentant fra intet, sier Gier Tommy Pedersen til NRK Sámi Radio.

– Burde vært klubbet ned

Sametingspresident Egil Olli, mener at Geir Tommy har trått over streken:

– Ja, så absolutt. Det er ikke riktig å bruke slike benevnelser og uriktige opplysninger om andre representanter, fra Sametingets talestol. Alf Isaksen er like mye folkevalgt som alle oss andre. Ordstyreren burde stoppet ham.

Ordstyrer Jarle Jonassen beklager at han ikke brøt inn:

– Ja, jeg legger meg helt flat i denne saken. Han burde absolutt vært klubbet ned.

– Geir Tommy er umoden

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars sier det er beklagelig at Geir Tommy Pedersen ikke ble klubbet ned med sine uriktige opplysninger.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sametingets visepresident Laila susanne Vars, synes dette er på grensen mot politisk sjikane:

– Jeg synes det er respektløst å komme med slike uttalelser fra Sametingets talerstol. Han snakker om en folkevalgt representant, og sier at han er nærmest som tatt inn fra gata. Noe som er fullstendig feil, Alf Isaksen er fast representant på Sametinget.

– Jeg synes dette vitner om en umodenhet, og jeg hadde ventet mer av en representant som Geir Tommy, som har vært inne på sametinget lenge, sier Laila Susanne Vars til NRK Sámi Radio.

Korte nyheter

 • Retten gir klarsignal til gruva i Kallak

  Dette skriver SVT.

  Det har gått over to år siden den svenske regjeringen godkjente gruveplanene i Gállok/Kallak. Avgjørelsen ble anket og tirsdag ga også Høyesterett grønt lys for gruven.

  Høyesterett har funnet at regjeringens vedtak ikke er i strid med noen rettsregel og at regjeringens vedtak derfor må stå fast.

  Retten meddeler at avgjørelsen er endelig og gir dermed regjeringen rett.

  «Etter Høyesteretts oppfatning er det ikke mulig på dette stadiet av prosessen og innenfor rammen av rettslig prøving og ut fra det som fremkom i saken å trekke den konklusjon at de berørte samebyene vil bli tvunget til å slutte å drive reindrift som følge av en gruvedrift», heter det i dommen.

  Gállok, Kallak
  Foto: Ida Stigzelius
 • Sámediggeráđđi addán ruhtadoarjagiid sámi musihkka- ja juoigan-prošeavttaide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 569 000 ruvnno doarjjan golmma sámi musihkka- ja juoigan prošektii.

  Dan muitala Sámediggi preassadieđáhusas.

  Johan Sara jr. lea ožžon 112 000 ruvdnosaš doarjaga, Mano Music ges 230 000 ruvnno. Gába AS lea ožžon 227 000 ruvnno jođihit ja ovddidit sámi artistta Hilda Länsman.

  - Šaddá miellagiddevaš čuovvut Gába AS ovddas guvlui ja sin barggu sámi artisttaiguin, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR) preassadieđáhusas.

  Dasa lassin lea addán doarjaga guovtti sámi musihkka- ja luohtealmmuheapmái, main lea mearrasámi luohti vuođđun. Manne & Inger Márjjá prošektii Duottar ja Vuotna, ja Johan Sara jr. Guollemáttu almmuheapmái.

  Maja Kristine Jåma
 • Norga ásaha fas biebmogordnevuorkkáid

  Les på norsk:

  Lea badjel 20 jagi áigi go Norga heaittihii gordnevuorkkáidis. Dál galget gearggusvuođavuorkkát leat fas dievva biebmogortniin.

  Ovdal jagi 2029 lea plánejuvvon ahte vuorkkáin lea doarvái biebmogordni golmma mánnui, namalassii 82 500 tonna oktiibuot.

  Stáhta dat oamasta gortniid ja gávppálaš aktevrrat gis vurkkodit daid.

  Pandemiija, dálkkádatrievdamat ja soahti Eurohpás dahket dárbbašlažžan ásahit fas gordnevuorkkáid.

  Gearggusvuođakommišuvdna rávvii diibmá ásahit fas gordnerádjosiid, main lea doarvái biebmogordni duđa mánu geavaheapmái.

  Korn på åkeren.
  Foto: Terje Pedersen / NTB