Hopp til innhold

Sametingsrådet reorganiseres

Marianne Balto (Ap) blir ny visepresident, men opposisjonen er i villrede om sametingsrådets organisering.

Marianne Balto (Ap).

Fra 1. november skal Marianne Balto (Ap) vikariere som visepresident i fire måneder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Laila Susanne Vars (Árja).

Laila Susanne Vars (Árja).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I forbindelse med Sametingsrådets beretning om virksomheten sin redegjorde sametingspresident Egil Olli i morges om endringene i rådet som følge av at visepresident Laila Susanne Vars (Árja) 1. november går ut i fødselspermisjon.

Vars har søkt om og fått innvilget permisjon i fire måneder.

Nytt medlem i rådet blir karasjokingen Alf Isaksen (Árja), mens Marianne Balto (Ap) blir visepresident. Den nye visepresidenten bor i Tana.

Opposisjonen usikker

Representant Geir Tommy Pedersen i Norske Samers Riksforunbund (NSR) uttrykte i en replikk til sametingspresidentens redegjørelse forundring over at begrepet visepresident blir brukt, til tross for at Sametinget har vedtatt å ikke bruke denne tittelen.

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– I følge Sametingets egen forretningsorden så finnes det ikke lenger noe som heter visepresident. Arbeiderpartiet og rådet har selv vedtatt denne forretningsordenen hvor de har strøket tittelen visepresident. Derfor finnes det per dags dato i følge deres egen forretningsorden ikke noen visepresident, påpekte Pedersen i sin replikk.

Dette vedtaket ble gjort da Sametinget behandlet ny forretningsorden. Partiene i flertallssamarbeidet stemte for, mens NSR stemte imot.

Pedersen fikk imidlertid ikke svar fra verken sametingspresidenten eller møterlederskapet da han ba om en redegjørelse for begrepsbruken. Derfor tok han opp spørsmålet gjentatte ganger.

– Jeg finner det ganske oppsiktsvekkende at man ikke får svar fra talerstolen om hvordan man skal oppfatte rekkefølgen i forbindelse med at visepresidenten skal ut i permisjon. Eller skal man si tidligere visepresident? Eller skal man si rådsmedlem? Jeg blir veldig usikker. Derfor er dette noe som presidenten må avklare fortest mulig, påpeker Pedersen.

Siste gang han gikk opp i talerstolen for å ta opp dette spørsmålet ble han av møtelederskapet bedt om å forlate talerstolen.

– Dette styrer vi selv

Etterhvert valgte møteleder Jarle Jonassen (NSR) å besvare spørsmålet.

– Når det gjelder vedtatt forretningsorden, så er ikke visepresidenten nevnt. I møtelederskapet forholder vi oss til forretningsorden, svarte Jonassen.

Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingspresident Egil Olli sier at det er opp til sametingsrådet selv å bestemme hvordan de vil organisere seg.

– Vi har valgt å gjeninnføre ordningen med visepresident. Hvis det er noen i opposisjonen som synes at dette er galt i forhold til forretningsorden, ja da skal de gjerne få ta opp den saka i plenum, sier Olli.

Sametingsrådet fra 01.11.2010 består av president Egil Olli (Ap), visepresident Marianne Balto (Ap), Vibeke Larsen (Ap), Alf Isaksen (Árja) og Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gïelh).

Korte nyheter

 • Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fulgt med og avslørt det de mener er et nettverk av ungdommer som har kommunisert i grupper på internett, og spredd blant annet høyreekstreme ytringer og propaganda.

  Enkelte av ungdommene skal ha oppfordret til drap på homofile og terror. Noen av dem er så unge som 12 år.

  Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST, sier til NRK at funnene er så urovekkende og alvorlige at de valgte å slå til i en koordinert aksjon torsdag.

  Mellom 15 og 20 mindreårige i hele landet ble oppsøkt i morgentimene, i samtlige politidistrikter. Hensikten til PST var å snakke med dem og foreldrene, før de gikk på skole og jobb.

  PST unge terror

  Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Tenåringene som fikk besøk av sivile PST-ansatte torsdag morgen, skal blant annet ha oppfordret til terror og drap på homofile.

 • Nordkalottfolket gáibida guorahallama

  Les på norsk: Nordkalottfolket ber om gransking

  Sámedikki dievasčoahkkimis ovddidii Toril Bakken Kåven gáibádusa guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu.

  - Mii fertet oažžut čielggadit mo jienastuslogu dieđiheamit gieđahallojit, makkár bargodábit, mo lea áššemeannudeapmi, ja čilgehusa manne áššemeannudanáigi lea njeallje mánu áššiin mat berrejit meannuduvvot ja mearriduvvot dađistaga. Mihttomearrin berre leat oanehis áiggi geavahit áššemeannudeapmái ja positiivvalaččat guottuiguin meannudit sin geat háliidit čálihit iežaset jienastuslohkui, dajai Kåven sárdnestuolus go Sámediggi gieđahalai bearráigeahččanlávdegoddi jahkedieđáhusa.

  Sámedikki jienastuslogu birra lea leamaš digaštallan maŋŋel go NRK áššit čájehejde ahte leat "mahkáš sápmelaččat" jienastulogus. Dán maŋŋá áiggui Sámediggi guorahallagohtit jienastuslogu, muhto dát loahpahuvvui earret eará diggeášši maŋŋá.

  Dál Nordkalottfolket dáhttu bearráigeahččanlávdegotti guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu;

  - Mii leat fuolastuvvan sámi demokratiija namas. Go eahpideapmi leat jienastuslohkui ja dasa lassin go lea menddo áddjás áššmeannudanáigi čálihemiide, de addá dakkár gova ahte eai fuolašii miel-sápmelaččaid jienastuslohkui, dadjá Bakken Kåven.

  Dievasčoahkkinjođihangottis dat lea ovddasvástádus jienastuslohkui. Ja dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen vástidii cuiggodeapmái:

  – Lea oalle muddui duohta ahte áššemeannudanáigi lea gaskkohagaid leamaš guhkki, vástidii dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen. Son ákkastalai dainna ahte Sámediggi lea ožžon hirbmat ollu dieđihemiid jienastuslohkui, ja seammás lemaaš hástalusat bargiiddiliin.

  Sottinen deattuha ahte oktage ii leat manahan vejolašvuođa jienastit válggaid oktavuođas.

  - Go galggaš sihkkarastit dohkálaš áššemeannudeami, de ii leat soaitte oanehis áššemeannudanáigi leat rivttes vástádus dasa, logai dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen.

  Bearráigeahččanlávdegoddi áigu árvvoštallat Nordkalottfolket gáibádusa guorahallat hálddašeami, muitalii jođiheaddji Arthur Tørfoss.

  Tom Sottinen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Statsministeren til Bodø – tar med seg to andre statsledere

  Statsminister Jonas Gahr Støre har invitert Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Alexander Stubb til Bodø 19. og 20. juni.

  Tema for møtet vil være forsterket samarbeid i nord nå som alle tre landene er medlemmer av Nato. Dette inkluderer både styrket sivilt og militært samarbeid.

  Ukraina støtte
  Foto: Terje Haugnes / NRK