Hopp til innhold

Sametingsrådet reorganiseres

Marianne Balto (Ap) blir ny visepresident, men opposisjonen er i villrede om sametingsrådets organisering.

Marianne Balto (Ap).

Fra 1. november skal Marianne Balto (Ap) vikariere som visepresident i fire måneder.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Laila Susanne Vars (Árja).

Laila Susanne Vars (Árja).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I forbindelse med Sametingsrådets beretning om virksomheten sin redegjorde sametingspresident Egil Olli i morges om endringene i rådet som følge av at visepresident Laila Susanne Vars (Árja) 1. november går ut i fødselspermisjon.

Vars har søkt om og fått innvilget permisjon i fire måneder.

Nytt medlem i rådet blir karasjokingen Alf Isaksen (Árja), mens Marianne Balto (Ap) blir visepresident. Den nye visepresidenten bor i Tana.

Opposisjonen usikker

Representant Geir Tommy Pedersen i Norske Samers Riksforunbund (NSR) uttrykte i en replikk til sametingspresidentens redegjørelse forundring over at begrepet visepresident blir brukt, til tross for at Sametinget har vedtatt å ikke bruke denne tittelen.

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– I følge Sametingets egen forretningsorden så finnes det ikke lenger noe som heter visepresident. Arbeiderpartiet og rådet har selv vedtatt denne forretningsordenen hvor de har strøket tittelen visepresident. Derfor finnes det per dags dato i følge deres egen forretningsorden ikke noen visepresident, påpekte Pedersen i sin replikk.

Dette vedtaket ble gjort da Sametinget behandlet ny forretningsorden. Partiene i flertallssamarbeidet stemte for, mens NSR stemte imot.

Pedersen fikk imidlertid ikke svar fra verken sametingspresidenten eller møterlederskapet da han ba om en redegjørelse for begrepsbruken. Derfor tok han opp spørsmålet gjentatte ganger.

– Jeg finner det ganske oppsiktsvekkende at man ikke får svar fra talerstolen om hvordan man skal oppfatte rekkefølgen i forbindelse med at visepresidenten skal ut i permisjon. Eller skal man si tidligere visepresident? Eller skal man si rådsmedlem? Jeg blir veldig usikker. Derfor er dette noe som presidenten må avklare fortest mulig, påpeker Pedersen.

Siste gang han gikk opp i talerstolen for å ta opp dette spørsmålet ble han av møtelederskapet bedt om å forlate talerstolen.

– Dette styrer vi selv

Etterhvert valgte møteleder Jarle Jonassen (NSR) å besvare spørsmålet.

– Når det gjelder vedtatt forretningsorden, så er ikke visepresidenten nevnt. I møtelederskapet forholder vi oss til forretningsorden, svarte Jonassen.

Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Sametingspresident Egil Olli (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingspresident Egil Olli sier at det er opp til sametingsrådet selv å bestemme hvordan de vil organisere seg.

– Vi har valgt å gjeninnføre ordningen med visepresident. Hvis det er noen i opposisjonen som synes at dette er galt i forhold til forretningsorden, ja da skal de gjerne få ta opp den saka i plenum, sier Olli.

Sametingsrådet fra 01.11.2010 består av president Egil Olli (Ap), visepresident Marianne Balto (Ap), Vibeke Larsen (Ap), Alf Isaksen (Árja) og Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gïelh).

Korte nyheter

 • Dálkkádat- ja birasministtar oaivvilda ahte Suopma lea rihkkon ovttasbargošiehtadusa

  Les på norsk.

  – Mu mielas lea duođalaš.

  Nu dadjá Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen (Bb) maŋŋá go lea čájehuvvon ahte Suoma bealde Deanu besset luosa bivdit.

  Son muitala ahte Norgga ja Suoma eisseválddit leamaš ovttaoaivilis giddet deanu dalle go deaivvadedje giđđat digaštallat dili.

  Son lea hirpmástuvvan go nu ii leat.

  – Dat lea balddihahtti, ja dan mii čuovvolat suoma eiseválddiiguin, lohká son.

  Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš Lapplánddas lea addán sierralobiid báikkálaš luossabivdiide Suoma bealde Deanu.

  Sis lea eará oaivil go Bjelland Eriksen:as.

  Guovddáš atná sámi guolástankultuvrra seailluheami hui deaŧalažžan ja lea dan deattuhan iežas árvvoštallamis.

  – Suoma Natural Resources Instituhtta dutkiid dieđuid mielde ii galgga 50 luosa bivdimis luossanálli uhkidit.

  Dan čállá guovddáža guolástusossodaga doaibmi jođiheaddji, Heikki Laitala NRK:i.

  Son oaivvilda ahte sii leat čuvvon bivdonjuolggadusaid, muhto ahte sii leat geavahan árvvošteami.

  Møte i Oslofjordrådet
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • UiT:s eanemus guorus oahpposaji

  Les på norsk.

  UiT - Norgga árktalaš universitehtas (UiT) leat eanemus guorus oahpposajit iežaset oahpuin buot Norgga universitehtain ja allaskuvllain. UiT:s leat ain 72 oahpus guorus sajit.

  Nu čájehit logut Samordna opptak:as.

  51 dáid oahpuin gullet Romssa oahppobáikái. Eará oahput gullet oahppobáikkiide Álttás, Áhkkánjárggas, Bådådjos, Måefies ja Hársttákas.

  Lávvardaga suoidnemánu 20. beaivvi dii. 09.00 rahppo vejolašvuohta ohcat guoros oahpposajiid. Guoros sajiide besset dađistaga ohccit, ja danin berre ge ohcat árrat.

  Leat oktiibuot 501 guorus oahpposaji Norgga universitehtain ja allaskuvllain.

 • Verddečiekčamat álgán

  Dán vahkkoloahpa lágiduvvojit Verddečiekčamat Buvrovuonas.

  21 dievdojoavkku ja 4 nissonjoavkku galget bearjadaga ja lávvordaga čiekčat oktiibuot 76 čiekčama.

  Dát dievdojoavkkut gilvalit:

  Deatnogátte Searat

  Låvan IL

  MÁHKARÁVJU-SIIDA, Marbolon, Mauken

  Reisa JR

  Suolohasat_Joahkonjárga

  Ábborášša

  Fiettar_Sievju

  Hjemmeluft BK

  Lopphavet

  Mowi

  Spiertagáisá_Lágesduottar

  Fávrrosorda

  KOIF

  Kvænangen_Návuotna United

  Mælen Navuotna

  Skuohtanjárga

  Indre Kvænangen

  Lákkonjárga

  Langfjorden

  Rotsund Rangers

  Silvetnjárga

  Dát nissonjoavkkut gilvalit:

  Joahkohágat

  Lákkonieiddat

  Reisajentene

  Áidonat

  Amanda Karoline Jørgensen er med i Verddeturneringen
  Foto: Liv Inger Somby/NRK