Hopp til innhold

Urfolkskonferansen NAISA kommer til Europa for første gang

Urfolkskonferansen NAISA arrangeres 6.–8. juni i Bodø. Det er første gangen konferansen holder til i Europa.

Konferansen samler rundt tusen forskere, hvor de fleste har urfolksbakgrunn. Den arrangeres Nord universitet og Nordlandsforskning.

– Vi er svært stolte over å få være vertskap for NAISA. Nord universitet er jo lokalisert i Saepmie, og vi har nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur, sier rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen.

– For oss er det viktig å få synliggjort at Nord universitet har en internasjonal posisjon innen nordområdeforskning, arktisk forskning og utdanning, og innen samisk- og urfolksstudier.

Under konferansen vil det også være kulturelle innslag gjennom konserter, utstillinger og et samisk marked i byen.

Rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen som smiler til kamera.
Foto: Adrian Svendsen

Korte nyheter

 • Avlyser elektrifiseringen av Melkøya

  Finnmarks stortingsrepresentant for senterpartiet, Geir Adelsten Iversen, vil avlyse elektrifiseringen av Melkøya. Han mener regjeringens forutsetninger for elektrifiseringen ikke vil bli oppnådd.

  – Vi som kjenner Finnmark ser at en så stor kraftutbygging ikke kommer til å skje innen 2030. Derfor er det bare å avlyse elektrifiseringen av Melkøya og slå fast at gasskraftverket står, sier han.

  Han sier at Norge må sikre forsyningssikkerheten gjennom det nasjonale kraftsystem før Melkøya kan elektrifiseres.

  – Massiv utbygging av vindkraft er ikke veien å gå. Det vil ødelegge for viktige næringer i Finnmark.

  Geir Iversen (Sp) inne i stortingssalen. Iversen kommer fra Hasvik kommune i Finnmark.
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK
 • Dáiddárságastallan «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» čájáhusa oktavuođas

  Nationálamusea bovde dáiddárságastallamii Britta Marakatt-Labbain, su čájáhusa «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» kataloga almmuheapmái ja panelaságastallamii girječálliiguin.

  Doaluin galgaba dáiddár Britta Marakatt-Labba ja kuráhtor Anne Sommerin Simonnæs ságastallat. Prográmmas lea maid panelaságastallan girječálliiguin, mii jođihuvvo Susanne Hættain.

  Doalut leat Nationálamuseas maŋŋebárgga, geassemánu 18. beaivvi, dii. 17:00 – 19:00.

  Britta Marakatt-Labba
 • Julevsáme hållamsyntiesa almoduvvá

  Boahtte dijstagá rájes máhttá dáhtámasjijnna julevsámegielav ságastit, gå hållamsyntiesa almoduvvá.

  Giellabielljekonferánsa åvddåla guossit Divvun Stoarmo sáme guovdátjav Bådådjon almodittjat julevsáme hållamsyntiesav gålmåjn dahkojienajn, ja aj almodittjat ådå versjåvnåv nuorttasáme hållamsyntiesas.

  Almodimev dåhkki aj strijma baktu tjuovvot.

  – Dálla gå dáhtámasjijnna aj sámástahtjá, de sáme giela duodaj lávkkiji hållamteknologijjalasj ájggáj. Dát buktá vejulasjvuodajt sámegielajt anátjit ådå aktijvuodajn. Almodimen vuosedip gåktu dájt dahkojienajt máhttá adnuj válldet, masi li ávkálattja ja gåktu lip dajt dahkam, tjállá Divvun almodime birra.

  Tjaktjaj almot Divvun aj oarjjelsáme hållamsyntiesav.

  Almodibme l Stoarmo Girjálasjvuodahuodnahin dijstagá biehtsemáno 25. biejve kloahkka 10.00.

  Rettskrivningsverktøyet som gjør det enklere å skrive samisk
  Foto: Mette Ballovara / NRK