NRK Meny
Normal

Urfolk samles i New York

I dag starter den tolvte sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker.

FN-bygningen

FN-bygningen i New York vil i disse dager ha besøk av urfolk fra hele verden.

Foto: Scanpix

Representanter for urfolk fra hele verden samles i dag i New York for å delta i den tolvte sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker. I sesjonen er det tilsammen 2500 delegater og observatører.

FNs permanente forum for urfolkssaker

Forumet representerer verdens 370 millioner urfolk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I løpet av de elleve dagene sesjonen varer blir en rekke saker tatt opp. Blant annet skal det velges nye medlemmer til forumet. I sesjonen blir det også en oppfølging av forumets anbefalinger til FN angående helse, utdannelse og kultur, opplyser De forente nasjoner på sin hjemmeside .

Det er også satt av en halv dag for å diskutere saker som angår den afrikanske region. Implementeringen av FNs deklarasjon for urfolks rettigheter blir også tatt opp under sesjonen. I tillegg vil forumet ha en dialog med spesialrapportøren for urfolksrettigheter og lederen for ekspertgruppen for urfolksrettigheter i denne sesjonen.

En annen viktig sak under årets forum er forberedelser til FNs verdenskonferanse om urfolk som skal avholdes i 2014.

Fremtiden for FNs permanente forum for urfolkssaker blir også diskutert og det vil bli laget et forslag til saksliste for forumets trettende sesjon.

16 medlemmer

Etableringen av Permanent forum for urfolkssaker ble diskutert i 1993 under verdenskonferansen for menneskerettigheter i Wien i Østerrike.

Wien-deklarasjonen og aksjonsprogrammet anbefalte at et slikt forum skulle bli etablert i løpet av De forente nasjoners første tiår for verdens urfolk.

En arbeidsgruppe ble nedsatt og flere andre møter ble i tillegg holdt. Dette førte til at FNs ekonomiske og sosiale råd 28. juli 2000 etablerte permanent forum gjennom resolusjon 2000/22.

I forumet sitter det 16 uavhengige eksperter, som er oppnevnt for en treårsperiode. I slutten av sin periode kan de bli gjenvalgt eller gjenoppnevnt for en ny periode.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Urfolksdansere fra Hawaii.

Urfolksdansere fra Hawaii underholdt under forumets sesjon i 2010.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Av de 16 medlemmene er åtte nominert av medlemsregjeringene og åtte direkte nominert av urfolksorganisasjoner.

De som er nominert av sine regjeringer blir valgt som medlemmer av det økonomiske og sosiale råd basert på representasjon fra hver regional gruppering av stater.

De som er nominert av urfolksorganisasjoner er oppnevnt av presidenten for ECOSOC og representerer sju sosio-kulturelle regioner blant verdens urfolk.