Fra reingjeting til New York

Noen kommer rett fra gjeting og sitter nå inne på et møterom i New York sammen med en gruppe urfolks ungdommer fra hele verden.

Johan Danel Gaup

Johan Danel Gaup for rett fra reingjeting til New York.

Foto: Berit Nystad / NRK

De er unge reindriftsutøvere. Sent lørdag kom de fram til New York, seks representanter for ungdomsutvalget i Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL. De er i New York for å være med på ungdomssamlingen under møtet til FNs permanente forum for urfolkssaker.

– Det er stort. Det er nytt. Jeg er her for første gang, Nå får jeg oppleve det jeg kun har drømt om – å besøke New York, sier Johan Danel Gaup fra Karasjok.

Også Piera Jarre Smuk fra Nesseby er i New York for første gang. Han har allerede gjort seg opp en mening om at dette ikke er stedet for ham.

– Det er altfor mye folk her og det er for stort. Her ville jeg ikke ha bodd, men interessant er det, synes han.

Ved å lære om andre lærer man om seg selv

Piera Jarre Smuk

Piera Jarre Smuk.

Foto: Berit Nystad / NRK

De er her for å lære, for å bli kjent med andre urfolksungdommer, for å fortelle hvordan de har det.

– Man får øynene opp for hvor godt vi har det, sier leder for NRLs ungdomsutvalg, Berit Marie Lise Eira. – Selv om vi har våre utfordringer med utbygginger og tap av land, så blir vi ikke truet på livet slik noen urfolksungdommer blir det, sier hun og mener at ved å lære om andre, lærer man om seg selv.

Berit Marie Lise Eira

Leder for ungdomsutvalget i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Berit Marie Lise Eira.

Foto: Berit Nystad / NRK


– Det er mye som er likt, sier Eva Bendikke Jåma fra Røyrvik. Alle har de samme erfaringene når det gjelder identitet, kultur og språk. Hun tror at det er lettere å identifisere seg med andre urfolksungdommer enn ungdommer fra majoritetskulturene, nettopp på grunn av dette.

Spennende og interessant er de ordene ungdommene bruker på det de er med på under urfolksmøtet.

NRLs ungdomsutvalg i New York

- Å hvor vi gleder oss og skal lære mye om urfolk iløpet av ei uke, sier Ole Johan Eira, Johan Danel Gaup, Piera Jarre Smuk, Berit Marie Lise Eira og Eva Bendikke Jåma.

Foto: Berit Nystad


Både Piera Jarre Smuk og Johan Danel Gaup sier at de kommer til å bruke tid på å bli kjent med de andre ungdommene.

Skiller seg ikke ut fra andre

Sett utenifra skiller ikke ungdommene seg fra andre ungdommer, vel å merke når de ikke har på seg sine tradisjonelle klær. De kler seg som andre ungdommer og alle har mobiltelefon som de bruker mer eller mindre flittig.

Jocelyn Thing-Hui Hung Chien

Mobiltelefon en del av alles hverdag, også Jocelyn Thing-Hui Hung Chiens hverdag.

Foto: Berit Nystad / NRK


– Alle må vel ha mobiltelefon, konstaterer Piera Jarre Smuk nesten undrende til at temaet blir tatt opp.

New York kan man like

De er ungdommer fra hele verden med det til felles at de kaller seg for urfolk. Delegasjonen fra NRLs ungdomsutvalg skal følge møtet i knapt en uke. En fridag har de i løpet av oppholdet i New York – og fri på kvelden.

De håper å få tid til å shoppe og se på det New York har å by på.

Eva Bendikke Jåma

Eva Bendikke Jåma

Foto: Berit Nystad / NRK

– New York tror jeg er en by man gjerne reiser tilbake til – folk er veldig hyggelige, sier Eva Bendikke Jåma.

Hun er ikke noe bymenneske, vant til å jobbe i reindrifta som hun er, så New York er en kontrast til det livet hun er vant til, sier røyrvikjenta fra Nord-Trøndelag hvis store drøm er at sørsamisk skal bli like vanlig å snakke som nordsamisk.

Flere tusen urfolk fra hele verden er nå samlet i New York og FN for å diskutere situasjonen for verdens urfolk. Verdens urfolk utgjør mer enn fem prosent av verdens befolkning, og teller over 370 millioner mennesker fordelt i over 90 forskjellige land.