Her er urfolkets nye leder

For første gang er en afrikaner valgt til ny leder for verdens urfolk.

Paul Kanyinke Sena

Den nye urfolkslederen tilhørende Ogiek-folket fra Kenya ønsker å hjelpe de fattigste av de fattige i Afrika.

Foto: Berit Randi Nystad/NRK

Mandag ble Paul Kanyinke Sena valgt til ny leder for FNs permanente forum for urfolkssaker, som tok sted i New York i USA.

– Jeg vil ha større fokus på urfolkene i Afrika, og finne løsninger hvordan urfolkene kan leve hånd i hånd med majoriteten, sier han.

Opptatt av miljø

Den nye urfolkslederen er utdannet jurist fra Universitetet i Mysore i India, og tilhører Ogiek-folket fra Kenya i Afrika.

Ifølge Conservation International(CI) har han blant annet jobbet med å tilby afrikanske stater karbon kreditt ordninger, som skal ivareta miljøet i lokalsamfunnet til urfolkene, spesielt naturen. Han skal også ha gjort flere felt oppdrag i Tanzania, ulike deler av Kenya og Uganda.

– Afrikanske myndighetene må skjerpe seg

Til den samiske avisen, Ávvir, sier Sena at han vil prøve å rådføre med myndighetene i Tanzania på vegne av masai-urfolket.

– Myndighetene må forstå hvor verdifull jordområdene er for masai-folket, sier Paul Kanyinke Sena til Ávvir .

Hovedproblemet i disse traktene ifølge Sena er at myndighetene gir urfolkenes områder til selskaper.

– Dette kan ikke fortsette, sier Sena til Ávvir.

Sena ønsker å hjelpe urfolk i Afrika som er de fattigste av de fattige.

– Ofte når det er snakk om ufolket i Afrika, så kommer frasene som de folkene på bunnen av samfunnet. Jeg håper å kunne få urfolkene til å føle noe forbedringer i perioden som leder, sier den nye urfolkslederen Paul Kanynike Sena.

Oanehaččat

  • Váilevašvuohta ohppiidláigolanjain

    Váilevašvuohta ohppiidláigolanjain lea álelassii váttisvuohta Finnmárkkus. Girkonjárggas lea ovdal leamaš oahppit geat eai leat sáhttán álgit skuvlii go ii leat orrunsaddji. Sis leat maid leamaš oahppit geat leat oađđán lášmmohallansálas álgo skuvlajagis, nu muitala birasbargi láigolanjavisttis Girkonjárggas, Elsa Danielsen. Jođiheaddji váldolávdegottis gelbbolašvuođas, Johnny Ingebritsen meidne ahte sis ii leat ráđđi cegget eambbo oahppoásodagaid.

  • Rihkkun máŋga lága

    Muhttin almmái 60-jagiin lei Vuossárgga Álttá diggegottis áššáskuhtton go lei rihkkun máŋga geaidnojohtolatlága ja dálkkasgeavaheapmi lága. 60-jahkásaš galgá leat duomu dieđuid mielde vuoddján 7 miilla go lei amfetamiidna váras, vuoddján go ii lean dohkálaš vuodjinkoarta go bissehuvvui politiijas ja go lei vurken 1 grámma cannabisa ja 0,4 grámma amfetamiinna. Nu čállá Altaposten. Almmái dubmejuvvo eandalii giddagassii 21 beaivái, máksit sáhkku 10 000 kruvnnu ovddas ja lea maid dubmejuvvon massit vuodjinvuoigatvuođa agi beaivái. Nu čállá Altaposten.

Laster Twitter-innhold