Her er urfolkets nye leder

For første gang er en afrikaner valgt til ny leder for verdens urfolk.

Paul Kanyinke Sena

Den nye urfolkslederen tilhørende Ogiek-folket fra Kenya ønsker å hjelpe de fattigste av de fattige i Afrika.

Foto: Berit Randi Nystad/NRK

Mandag ble Paul Kanyinke Sena valgt til ny leder for FNs permanente forum for urfolkssaker, som tok sted i New York i USA.

– Jeg vil ha større fokus på urfolkene i Afrika, og finne løsninger hvordan urfolkene kan leve hånd i hånd med majoriteten, sier han.

Opptatt av miljø

Den nye urfolkslederen er utdannet jurist fra Universitetet i Mysore i India, og tilhører Ogiek-folket fra Kenya i Afrika.

Ifølge Conservation International(CI) har han blant annet jobbet med å tilby afrikanske stater karbon kreditt ordninger, som skal ivareta miljøet i lokalsamfunnet til urfolkene, spesielt naturen. Han skal også ha gjort flere felt oppdrag i Tanzania, ulike deler av Kenya og Uganda.

– Afrikanske myndighetene må skjerpe seg

Til den samiske avisen, Ávvir, sier Sena at han vil prøve å rådføre med myndighetene i Tanzania på vegne av masai-urfolket.

– Myndighetene må forstå hvor verdifull jordområdene er for masai-folket, sier Paul Kanyinke Sena til Ávvir .

Hovedproblemet i disse traktene ifølge Sena er at myndighetene gir urfolkenes områder til selskaper.

– Dette kan ikke fortsette, sier Sena til Ávvir.

Sena ønsker å hjelpe urfolk i Afrika som er de fattigste av de fattige.

– Ofte når det er snakk om ufolket i Afrika, så kommer frasene som de folkene på bunnen av samfunnet. Jeg håper å kunne få urfolkene til å føle noe forbedringer i perioden som leder, sier den nye urfolkslederen Paul Kanynike Sena.

Oanehaččat

  • Dievdu áššáiduhtton

    Okta dievdu lea áššáiduhtton goddán guokte olbmo Girkonjárggas. Dievdu lea bahuid roasmmehuvvan ja son lea dál Davvi-Norgga universitehtabuohcciviesus. NTB dieđiha ahte dievdu ii leat roasmmehuvvan heakkavárálacčat. Lei mannan ija go dievdu gotti iežas 12 jahkásaš bárdnebeali ja bártnaža 37 jahkásaš eatni. Goappašagat leigga olgoriikkalaččat. Bártnaš lei oahppi Girkonjárgga mánáidskuvllas, ja sihke oahppit ja váhnemat leat ožžon dieđu dáhpáhusa birra. Maiddái gieldda heahtejoavku lea skuvllas.

Laster Twitter-innhold