Hopp til innhold

Uenighet om fem minutters møte

Sametingsråd og møtelederskapsleder på Sametinget krangler om hvem som er ansvarlig for en av historiens korteste komitémøte.

Jørn Are Gaski til venstre, Jarle Jonassen til høyre.

Jørn Are Gaski til venstre, Jarle Jonassen til høyre.

Foto: Montasje / NRK

Noen av medlemmene i Sametingets oppvekst- og utdanningskomité bruker nesten fem dager i forbindelse med komitémøte denne uka.

– Å reise så langt og lenge bare for en eneste sak, er unødvendig. Jeg hadde forventet at vi kunne behandlet flere saker, sa Tone Finnesen (NSR) til NRK Sámi Radio i går.

Sametingsråd Jørn Are Gaski forstår ikke kritikken fra Tone Finnesen (NSR) om at det er sløsing av tid og penger.

– Finnesen sitter selv i møtelederskapet som planlegger Sametingets komité- og plenumsmøter. Og hun har ikke på noe tidspunkt sagt at hun synes det er for lite saker på møtene, sier Gaski.

Han viser til at representantene ikke reiser til komitéuken for komitebehandling , men også for gruppemøter, seminar og andre møter.

– Det blir feil av NSR å fremstille dette som om de kun møter hele uken for fem minutter, sier Gaski.

– Sametingsrådets ansvar

Jarle Jonassen er leder i Sametingets møtelederskap. Han er uenig med Gaski. Jonassen presiserer at det er sametingsrådet som har ansvaret for å forberede sakene og oversende dem til møtelederskapet.

– Dette minner om ansvarsfraskrivelse fra sametingsrådet, og man tillegger møtelederskapet større ansvar enn man har. Møtelederskapet kan ikke tillegges noe ansvar for sametingsrådets saksbehandling, sier Jonassen.

Korte nyheter

 • Finnmárkku politiijameasttir oaččui gearggusvuođabálkkašumi

  Finnmárkku politiijameasttir Ellen Katrine Hætta oaččui dán jagáš siviilasuorggi gearggusvuođabálkkašumi maid Norsk TotalforsvarsForum (NTF) juohká.

  – Mun lean nu rámis ja njuoras. Dán bálkkašumi juogán olles Finnmárkku gearggusvuođasuorgin ja Finnmárkku politiijaguovlluin. Lea buorre dovdu go oidnet ja fuomášit dan barggu maid Finnmárkkus bargat gearggusvuođa hárrái birra jagi, lohká Hætta Politforum neahttabáikái.

  NTF juohká jahkásaččat gitta guokte gearggusvuođabálkkašumi – siviila suorgái ja suodjalus gullevaš suorgái.

  Hætta lea máŋggaid jagi čájehan nanu ja persovnnalaš beroštumi servodatsihkkarvuhtii ja gearggusvuhtii árgabeaivvis ja sus lea berošteapmi ovdánahttit gearggusvuođabarggu, čállá jury árvvoštallamis.

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
  Foto: Tarjei Abelsen / NRK
 • Guđa orohagas duođaštit guohtunroasu 

  Guovvamánu bivvaliid ja arvviid geažil lea guohtun lohkkašuvvan Nordlánddas.

  Heahtegearggusvuođalávdegoddi lea ge duođaštan guohtunroasu Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Sáltoduottar, Balvatn ja Duokta orohagain. Nu čállá Nordlándda stáhtahálddašeaddji iežas neahttasiidduin.

  Stáhtahálddašeaddji bivdá olbmuid johtit várrogasat dieid guovlluin ja váruhit ahte eai muosehuhte bohccuid go leat heajos vuoimmis.

  Rein på Saltfjellet i Nordland.
  Foto: bente h johansen / nrk
 • Politimesteren i Finnmark tildelt beredskapspris

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark er tildelt Norsk TotalforsvarsForums (NTF) beredskapspris for sivil sektor for 2022.

  – Jeg er stolt og ydmyk og dette er en pris som jeg deler med hele beredskapsfamilien i Finnmark og Finnmark politidistrikt. Det er godt å bli sett og lagt merke til for den jobben som Finnmark gjør på beredskap hver dag hele året, sier Hætta til Politiforum.

  NTF deler hvert år ut inntil to beredskapspriser – en for sivil sektor og en for forsvarsrelatert sektor.

  I juryens begrunnelse trekkes det fram at Hætta gjennom mange år har «utvist et strekt og personlig engasjementet for samfunnssikkerhet og beredskap i det daglige – og er opptatt av å utvikle beredskapsarbeidet videre». (NTB)

  Grenesovergangen Storskog
  Foto: Lise Åserud / NTB