Bruker 5 dager på 5 minutters møte

Tone Finnesen bruker fem dager på fem minutters møte i Sametinget denne uken. – Dette er skuffende, sier hun.

Sametingskomité-medlemmer

John Harald Skum (f.v.), Rita Alise Porsanger, Tone Finnesen og Kjersti Myrnes Balto fulgte møtet i plan- og finanskomitéen etter at de hadde unnagjort sitt møte i sin komité.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Finnesen er medlem av Sametingets oppvekst- og utdanningskomité. Hun har reist fra Bodø til Karasjok. Fra mandag til torsdag er alle komitéene samlet til møte i Karasjok.

Klokken 9 i morges startet møtene, og oppvekst- og utdanningskomitéen var ferdig i løpet av fem minutter med sin eneste sak på dagsorden.

– Dette er bortkastet tid og penger, sier John Harald Skum (NSR). Han er også medlem av oppvekt- og utdanningskomitéen.

Saksdokument på to linjer

Her er den eneste saken komitéen hadde på dagsorden:

"Sametingsrådets forslag til innstilling:

Med hjemmel i Forskrift om valg til Sametinget § 28 c, skal listeforslag til sametingsvalget i 2009 tilfredsstille krav om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, for å kunne godkjennes."

Etter fem minutter var altså saken ferdigbehandlet i komitéen . Enigheten var tverrpolitisk.

– Å reise så langt og lenge bare for en eneste sak, er unødvendig. Jeg hadde forventet at vi kunne behandlet flere saker. Vi har riktignok gruppemøter også, samt andre komitémøter vi kan følge. Jeg har aldri opplevd at et komitémøte er så kort, sier Tone Finnesen (NSR) til nrk.no/sami.

Hun måtte ha reist fra Bodø søndag klokken 15 for å delta i komitéuka, og hjem igjen torsdag ettermiddag.

– Jeg reiste imidlertid allerede før helga fordi vi hadde gruppemøte i Tromsø, sier Finnesen.

Komitésakene på Sametinget

– Jeg skjemmes

Rita Alise Porsanger (NSR) er like kritisk.

– Jeg skjemmes, og det er beklagelig. Er det ikke mer bruk for oss. Det er flaut at vår tid og samfunnets ressurser brukes på denne måten, sier hun.

– En ting er reiseutgiftene som Sametinget må betale. Et annet forhold er kostnadene for arbeidsgiverne, sier Porsanger.

John Harald Skum spør også om ikke sametingsrådet har klart å produsere flere saker som komitéen kunne ha behandlet.

– Er det handlingsvegring fra rådets side, spør NSR-representanten.

Reiser til Finland på møte

Sametingsråd Jørn Are Gaski sier dette om tidsbruken:

– Vi skal jo til Rovaniemi i slutten av oktober, og der har vi bare en plenumsdag til rådighet. Derfor må vi beregne tiden og sakene i forhold til dette.

Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap)

Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I slutten av oktober skal sametingene i Norge, Finland og Sverige ha fellesmøte i Rovaniemi i Nord-Finland. Samtidig avvikles nordisk samekonferanse.

Gaski sier møtelederskapet også har et ansvar.

– Vi leverer saker til møtelederskapet, og så er det dem som skal styre gangen i dette.

– Komitéen ble raskt ferdig, men jeg skal ikke blande meg inn i hvor lang tid de bruker. Det er vanskelig å beregne tid på hvor lang tid det tar å behandle en sak, sier Jørn Are Gaski til NRK Sámi Radio.