Hopp til innhold

Bruker 5 dager på 5 minutters møte

Tone Finnesen bruker fem dager på fem minutters møte i Sametinget denne uken. – Dette er skuffende, sier hun.

Sametingskomité-medlemmer

John Harald Skum (f.v.), Rita Alise Porsanger, Tone Finnesen og Kjersti Myrnes Balto fulgte møtet i plan- og finanskomitéen etter at de hadde unnagjort sitt møte i sin komité.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Finnesen er medlem av Sametingets oppvekst- og utdanningskomité. Hun har reist fra Bodø til Karasjok. Fra mandag til torsdag er alle komitéene samlet til møte i Karasjok.

Klokken 9 i morges startet møtene, og oppvekst- og utdanningskomitéen var ferdig i løpet av fem minutter med sin eneste sak på dagsorden.

– Dette er bortkastet tid og penger, sier John Harald Skum (NSR). Han er også medlem av oppvekt- og utdanningskomitéen.

Saksdokument på to linjer

Her er den eneste saken komitéen hadde på dagsorden:

"Sametingsrådets forslag til innstilling:

Med hjemmel i Forskrift om valg til Sametinget § 28 c, skal listeforslag til sametingsvalget i 2009 tilfredsstille krav om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, for å kunne godkjennes."

Etter fem minutter var altså saken ferdigbehandlet i komitéen . Enigheten var tverrpolitisk.

– Å reise så langt og lenge bare for en eneste sak, er unødvendig. Jeg hadde forventet at vi kunne behandlet flere saker. Vi har riktignok gruppemøter også, samt andre komitémøter vi kan følge. Jeg har aldri opplevd at et komitémøte er så kort, sier Tone Finnesen (NSR) til nrk.no/sami.

Hun måtte ha reist fra Bodø søndag klokken 15 for å delta i komitéuka, og hjem igjen torsdag ettermiddag.

– Jeg reiste imidlertid allerede før helga fordi vi hadde gruppemøte i Tromsø, sier Finnesen.

Komitésakene på Sametinget

– Jeg skjemmes

Rita Alise Porsanger (NSR) er like kritisk.

– Jeg skjemmes, og det er beklagelig. Er det ikke mer bruk for oss. Det er flaut at vår tid og samfunnets ressurser brukes på denne måten, sier hun.

– En ting er reiseutgiftene som Sametinget må betale. Et annet forhold er kostnadene for arbeidsgiverne, sier Porsanger.

John Harald Skum spør også om ikke sametingsrådet har klart å produsere flere saker som komitéen kunne ha behandlet.

– Er det handlingsvegring fra rådets side, spør NSR-representanten.

Reiser til Finland på møte

Sametingsråd Jørn Are Gaski sier dette om tidsbruken:

– Vi skal jo til Rovaniemi i slutten av oktober, og der har vi bare en plenumsdag til rådighet. Derfor må vi beregne tiden og sakene i forhold til dette.

Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap)

Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I slutten av oktober skal sametingene i Norge, Finland og Sverige ha fellesmøte i Rovaniemi i Nord-Finland. Samtidig avvikles nordisk samekonferanse.

Gaski sier møtelederskapet også har et ansvar.

– Vi leverer saker til møtelederskapet, og så er det dem som skal styre gangen i dette.

– Komitéen ble raskt ferdig, men jeg skal ikke blande meg inn i hvor lang tid de bruker. Det er vanskelig å beregne tid på hvor lang tid det tar å behandle en sak, sier Jørn Are Gaski til NRK Sámi Radio.

Korte nyheter

 • Sámediggi addá válddi váidit stáhta

  Les på norsk.

  Eanetlohku Sámedikkis addá válddi sámediggeráđđái váidit stáhta Muolkkuid elektrifiserema dihte.

  Nordkalottfolket ja Bargiidbellodat (Bb), jienastedje vuostá dasa ahte Sámediggi galgá sáhttit váidit stáhta.

  – Lea áibbas boastut go našuvnnalaš álbmotválljejuvvon orgána vuolggaha diggeášši iežas vuostá juoga láhkai, lohká Bb parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis, Ronny Wilhelmsen.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka celkkii miessemánus ahte Muolkkut-mearrádus ii leat gustovaš, ja danin árvvoštallá cegget ášši stáhta vuostá.

  – Lea stuorra ášši mii buvttiha midjiide hui ollu hástalusaid areáladuohtademiid dáfus. Dat mielddisbuktá maiddái ollu eahpesihkarvuođa. Ii leat eará vuohki bissehit ášši, dajai Muotka dalle.

  Silje Karine Muotka har Sametinget bak seg

  Sametingspresidenten får fullmakt til å saksøke staten

  Sametinget mener regjeringa har brutt loven i Melkøya-saken. Nå kan de saksøke staten for første gang.

 • Ville avvise saken om Melkøya-søksmål

  15 av 36 representanter stemte for å avvise saken om Melkøya-søksmål mot staten på Sametinget i dag.

  Dermed ble det et flertall for at plenum skal behandle og debattere om Sametingsrådet skal få fullmakt for å vurdere søksmål mot staten i Melkøya-saken.

  Nordkalottfolket foreslo å avvise saken og fikk støtte fra representanter fra Arbeiderpartiet.

  – Nordkalottfolket er i mot elektrifisering av Melkøya. Men vi lever godt med å være politisk uenig med Regjeringen. For oss er det totalt uaktult å gå til sak for å få stoppet Regjeringens politiske visjoner og ambisjoner, sa Vibeke Larsen (Nkf).

  Samtidig understreker Larsen at Sametingsrådet ikke trenger fullmakt fra plenum til å vurdere søksmål mot staten. Rådet kan saksforberede en sak til plenum hvor den juridiske vurderingen inngår, og da be om fullmakt fra plenum.

  – Vi kan ikke se at det nå er sannsynliggjort brudd på lover som gir grunnlag for rettslig skritt mot regjeringen, sier Larsen.

  Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet støtter Nordkalottfolket i at Sametingsrådet fritt kan vurdere om det er grunnlag for å gå til søksmål mot staten, så komme tilbake til plenum med det grunnlaget.

  NSRs parlamentarisk leder, Beaska Niillas, understreker fra talerstolen at søksmålet er grunnlagt på lovbrudd og ikke uenighet i politiske ambisjoner:

  – Her det snakk om lovbrudd og saksbehandlingsfeil. Det er på det grunnlaget Sametinget skal vurdere søksmål, sa Beaska Niillas og ber partiene om å støtte forslaget om å vurdere søksmål mot staten.

  – Det er lovbrudd at Sametinget ikke ble konsultert, som staten har plikt til etter Sameloven. I tillegg er det lovbrudd på grunnlag av petroleumsloven og plan- og bygningsloven.

  Vibeke Larsen på talerstolen i plenumssalen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Bymuseet i Bodø åpnes som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024 med samisk kultur og kunst i fokus

  Onsdag 19. juni åpner Bymuseet i Bodø igjen etter en omfattende renoveringsprosess, og da i ny drakt som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024. Konseptet lanseres i samarbeid med Árran julevsáme guovdásj spesielt for kulturhovedstadsåret.

  Utstillingene du kan oppleve fra og med åpningsdagen er «Å gi den rette form» av over 50 ulike samiske utøvere fra hele Sámeednam (Norge, Sverige, Finland og Russland), som presenterer ulike teknikker, «Håndverksbiennalen 2024» av et utvalg av håndverkere utvalgt av juryen fra Norges Husflidslag og «Bååstede - en tilbakeføring av pitesamiske gjenstander», som er gjenstander knyttet til duodje/håndverkstradisjon og kystsamisk tilpasning og er tilbakeført fra Norsk Folkemuseum til Árran. Utstillingen viser gjenstander med tilknytning til det pitesamiske området i Salten.

  I tillegg åpnet «Girjegumpi» (fra samisk girji, som betyr bok og gumpi, som betyr mobil liten bygning) utenfor museet i vår, av kunstneren Joar Nango og partnere.

  Utstillinger som åpner utover høsten er «Sápmi Triennale», «Skakke Folkedrakter», «Brudekroner og sølvkrager fra Sápmi», «RUOKTOT - Tilbakeføring av samiske trommer» og «Sammenhenger (context)».

  Nordlandsmuseet
  Foto: Øystein Nygård