Hopp til innhold

Bruker 5 dager på 5 minutters møte

Tone Finnesen bruker fem dager på fem minutters møte i Sametinget denne uken. – Dette er skuffende, sier hun.

Sametingskomité-medlemmer

John Harald Skum (f.v.), Rita Alise Porsanger, Tone Finnesen og Kjersti Myrnes Balto fulgte møtet i plan- og finanskomitéen etter at de hadde unnagjort sitt møte i sin komité.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Finnesen er medlem av Sametingets oppvekst- og utdanningskomité. Hun har reist fra Bodø til Karasjok. Fra mandag til torsdag er alle komitéene samlet til møte i Karasjok.

Klokken 9 i morges startet møtene, og oppvekst- og utdanningskomitéen var ferdig i løpet av fem minutter med sin eneste sak på dagsorden.

– Dette er bortkastet tid og penger, sier John Harald Skum (NSR). Han er også medlem av oppvekt- og utdanningskomitéen.

Saksdokument på to linjer

Her er den eneste saken komitéen hadde på dagsorden:

"Sametingsrådets forslag til innstilling:

Med hjemmel i Forskrift om valg til Sametinget § 28 c, skal listeforslag til sametingsvalget i 2009 tilfredsstille krav om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, for å kunne godkjennes."

Etter fem minutter var altså saken ferdigbehandlet i komitéen . Enigheten var tverrpolitisk.

– Å reise så langt og lenge bare for en eneste sak, er unødvendig. Jeg hadde forventet at vi kunne behandlet flere saker. Vi har riktignok gruppemøter også, samt andre komitémøter vi kan følge. Jeg har aldri opplevd at et komitémøte er så kort, sier Tone Finnesen (NSR) til nrk.no/sami.

Hun måtte ha reist fra Bodø søndag klokken 15 for å delta i komitéuka, og hjem igjen torsdag ettermiddag.

– Jeg reiste imidlertid allerede før helga fordi vi hadde gruppemøte i Tromsø, sier Finnesen.

Komitésakene på Sametinget

– Jeg skjemmes

Rita Alise Porsanger (NSR) er like kritisk.

– Jeg skjemmes, og det er beklagelig. Er det ikke mer bruk for oss. Det er flaut at vår tid og samfunnets ressurser brukes på denne måten, sier hun.

– En ting er reiseutgiftene som Sametinget må betale. Et annet forhold er kostnadene for arbeidsgiverne, sier Porsanger.

John Harald Skum spør også om ikke sametingsrådet har klart å produsere flere saker som komitéen kunne ha behandlet.

– Er det handlingsvegring fra rådets side, spør NSR-representanten.

Reiser til Finland på møte

Sametingsråd Jørn Are Gaski sier dette om tidsbruken:

– Vi skal jo til Rovaniemi i slutten av oktober, og der har vi bare en plenumsdag til rådighet. Derfor må vi beregne tiden og sakene i forhold til dette.

Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap)

Sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I slutten av oktober skal sametingene i Norge, Finland og Sverige ha fellesmøte i Rovaniemi i Nord-Finland. Samtidig avvikles nordisk samekonferanse.

Gaski sier møtelederskapet også har et ansvar.

– Vi leverer saker til møtelederskapet, og så er det dem som skal styre gangen i dette.

– Komitéen ble raskt ferdig, men jeg skal ikke blande meg inn i hvor lang tid de bruker. Det er vanskelig å beregne tid på hvor lang tid det tar å behandle en sak, sier Jørn Are Gaski til NRK Sámi Radio.

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.