Lille Ella vant skuter

Lille Ella (3) fikk ikke fisk på kroken, men en skuter.

Ella Susanne Eriksen

Ella Susanne Eriksen er en av de lykkeligste isfiskerne i Kautokeino.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Hvordan var det å vinne skuter?

Ella bare ser på meg.

Var det gøy å vinne skuter?

Hun nikker bestemt.

Isfiskekonkurranse

Her jubler lille Ella over sitt nye leketøy.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Ella Susanne Eriksen sa ikke et ord etter at hun kom seg på den splitter nye Polaris 550 IQ touring. Hun bare smilte lurt.

På skjærtorsdag vant Ella skuter på loddtrekning i isfiskekonkurransen på Suohpatjávre i Kautokeino.

Gamle skuter gått 30 000 km

Pappa Johan Oskar Eriksen forteller at de hadde planer om å kjøpe ny skuter i år, siden den gamle lynx-skuter har rundet 30 000 km.

Det er ikke første gang Eriksenfamilien vinner i isfiskekonkurranse. For to år siden vant han 25 000 kr, og samboeren Berit Solveig Gaup vant 5000 kr i fjor.

– Det som er sikkert og visst er at vi kommer til å kjøpe lodd neste år også, sier Johan Oskar smilanes.

Vinnerfisken veide over tre kilo

Altaværing Birger Punsvik vant isfiskekonkurransen når han dro opp en lake som veide 3 341 gram.

Isfiskekonkurranse

En gedigen Lake ga gevinst.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK
Birger Punsvik

Birger Punsvik vant isfiskekonkurransen.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Jeg kjente med en gang at det var noe stort på kroken, og så begynte jeg å skjelve, og jeg skalv helt til jeg dro den opp av ishullet, forteller Birger.

Når du fikk fisken opp. Tenkte du at du har vunnet konkurransen?

– Tanken slo meg, og det holdt mål, sier han.

Birger vil diskutere med familien hva førstepremien på 15 000 kroner skal brukes til.

– Det blir i alle fall ekstra feriepenger, sier han.

Vant den største premien

Berit M. Buljo
Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Kautokeinoværing Berit M. Buljo (17) vant Volkswagen Golf i loddtrekning.

– Jeg finner ikke ord, sa den unge vinneren, som nå er veldig ivrig til å fylle 18 år.

Planen er opplagt. Begynne med kjøretimer og bestå førerprøven, så fort som mulig.

Hvordan skal du få bilen hjem?

– Det er nok folk her som kan hjelpe meg med det, sier hun.

Bilvinner

Glad bilvinner Berit M. Buljo

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Oanehaččat

  • Ieža vuorohit dearvvašvuođa

    Norgga Eanandoallominister Jon Georg Dale lohká ahte boazodoalloealáhusas fertejit ieža vuorohit dearvvašvuođa dili jus sii dan dáhttut buoredit. Norgga Boazosámiid riikasearvi, NBR, lea aitto almmuhan guorahallama mas boahtá ovdan ahte lagabui 70 proseantta boazodoallin leat bargan buoza. Dale gii dán vahko galleda sámi, čujuha boazodoallošiehtadussii ja lohká dás lea vejolaš boazodoalus šiehttat ráđđehusain mot vuorohit ruđaid.

  • Juolluda ruđaid ođđa stuoluide

    Norgga Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kruvnno oastit ođđa stuoluid teáhtersálii man Beaivváš sámi nationálateáhter geavaha Guovdageainnu suohkana kulturvisttis. Dálá stuolut leat nu billašuvvan ahte geahččit eai sáhte daid geavahit. Ráđđi cealká ahte ođđa stuolut dálá teáhtersálii sáhttá addit buoriduvvon bargoeavttuid sámi nationálateáhterii.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå