NRK Meny

Tillater ikke barmarkskjøring

Det er fortsatt stengte barmarkstraseer i Alta, Nesseby, Tana, Vadsø og Porsanger. Fylkesmannen har imidlertid åpnet noen av traseene i Tana, og en i Vadsø, i lavereliggende strøk. Grunnen til at mange av barmarkstraseene i viddeområdene fortsatt er stengt, er at det enda er store mengder med snø i områdene. Dette melder Anders Tandberg ved Fylkesmannen i Finnmarks miljøvernavdeling.