NRK Meny

Tilbudt disposisjonsrett

Finnmarkseiendommen har tilbudt Alta kommune disposisjonsrett for arealene på Skillemoen, hvor det planlegges et fremtidig industriområde på 780 dekar. FeFo skriver i en presse at de ønsker å finne løsninger slik at kommunen har styring og kontroll med utbyggingen. - FeFo kommer til å ta initiativ til et møte med Alta kommune snarlig, sier styreleder Raymond Robertsen i en pressemelding.