Terningkast fire

Sametingspresidenten får over middels karakter av NSR-lederen og kommentatorer.

Aili Keskitalo og Egil Olli

Aili Keskitalo og Egil Olli på Sametinget etter en debatt i fjor høst.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NRK Sámi Radios Thor Thrane mener til og med at Egil Ollis nyttårstale på NRK1 var en av de beste han har hørt.

Norske Samers Riksforbunds leder og presidentkandidat, Aili Keskitalo mener talen var "politisk korrekt".

Ingen provosert og engasjert

– Jeg tror ikke den provoserte noen, men presidenten klarte ikke å vekke noen følelser blant seerne. Likevel skal jeg gi terningkast fire, sier hun til NRK.

GULDAL: Aili Keskitalo ja Harald Gaski

GULDAL: Thor Thrane kommentere

Litteraturforsker og samfunnsdebatant Harald Gaski gir også en firer.

Harald Gaski

Harald Gaski.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Talen inneholdt den man forventer. Presentasjonen var adskillig bedre enn i fjor. Etter kritikken av framføringen i fjor, hadde Egil Olli forberedt seg bedre nå. Det var lett å følge med på det han ønsket å få sagt, sier Gaski.

Litteraturforskeren synes ikke Olli er en god kommunikator, og derfor blir det liten entusiasme i talen.

Aili Keskitalo mener presidenten burde ha prioritert det samiske språket og språkpolitikken.

– Dette er en felles utfordring for oss alle.

For liten tid

Keskitalo har selv holdt tv-sendt nyttårstale, og vet hvilke utfordringer som møter en president som i løpet av sju-åtte minutter skal innom mange temaer.

– Derfor må man nærmest benytte seg av klisjéer som folk forventer å få høre. I løpet av de få minuttene skal presidenten berører internasjonale emner og saker som er viktige for samiske områder. I tillegg skal man vekke en samisk felleskapsfølelse. Derfor synes jeg sametingspresidenten burde fått bedre tid til å synliggjøre viktige politiske saker. Tv-talen gir en unik mulighet til å nå svært mange mennesker om samiske forhold, sier hun.

Keskitalo trekker fram det sametingspresidenten sa om behandlingen av den kommende mineralloven.

– Det kunne ha vært god grunn til å utdype vårt syn og våre standpunkt nærmere for folk som ikke kjenner til bakgrunnen, sier hun.

Klarer ikke å personifisere

Harald Gaski viser til måten Kong Harald trakk menneskerettighetene ned på et personlig plan. Det er 60 år siden menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av FN.

– Sametingspresidenten klarer ikke å personifisere temaene på samme måte som kongen. Derfor tenner han heller ikke noen spesielle med talen. Det blir for generelt, sier Gaski.

Den tidligere sametingspresidenten viser til at Olli trakk fram samiske ungdom som har gjort seg bemerket.

Thor Werner Thrane

Thor Thrane.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Her kunne han for eksempel ha nevnt noen konkret; for eksempel The BlackSheeps som har bidratt til at samisk språk og musikk er blitt kjent i hele Norden, sier hun.

– En av de bedre

Politisk kommentator i NRK Sámi Radio, Thor Thrane mener årets nyttårstale var en av de bedre.

– Jeg har sett, hørt og lest de fleste presidenttalene. Presidenten bekreftet i talen at Sametinget er etablert som et sterkt politisk organ.

Thrane sier samene ikke trenger å frykte for at Sametinget skal bli svakere etter å ha hørt presidentens tale.

– Olli kommer ikke til å fire på noen av rettighetskravene. Det slo presidenten klart fast i talen, sier kommentatoren.