– Sametinget er nyttig for samene

President Egil Olli mener samene trenger et sterkt politisk organ for å sikre sine naturressurser og rettigheter.

Sametingspresident Olli holder nyttårstalen
Foto: Mathis Sara Wilhelmsen / NRK

– Sametinget er svært nyttig for samene, sa Olli i den tv-sendte nyttårstalen i kveld på NRK1.

Han sa at dersom det samiske folket ønsker å nyttiggjøre seg av ressursene i sine områder, er det nødvendig med politisk makt.

SE SAMETINGSPRESIDENTENS TALE

Ønsker å sikre bosetningen

– Vår målsetning er å sikre bosetningen og næringsutvikling i samiske områder, sa Olli blant annet.

I nyttårstalen understrekte sametingspresidenten at naturressursene må skape arbeidsplasser slik at folk klarer seg.

– Derfor krevde vi en minerallov som vil kunne gi inntekter til folk i bygdene. Vi ønsker ny næringsvirksomhet velkommen til våre områder, men da må våre krav bli fulgt, sa Olli i talen.

LES DE FØRSTE REAKSJONENE OG KOMMENTARENE: Terningkast fire

LES OGSÅ: Snart holder han nyttårstalen

20 år i år

Sametingspresidenten minnet også innledningsvis at Sametinget i år er 20 år. Han takket alle som har bidratt i disse årene.

– Mange har bidratt til at Sametinget er blitt nyttig for det samiske samfunnet. Dette arbeidet må vi fortsette med slik at Sametingets røst høres enda tydeligere innen alle samfunnsområder.

Olli berømmet også samiske ungdom som har gjort seg gjeldende innenfor politikk, media, kultur og idrett.

– Dette gleder oss alle, sa Olli.