Vil inn i samepolitikken

Tidligere ordfører kaster seg inn i kampen for å blir valgt inn i Sametinget, og fremmer kampen for kysten som hjertesak.

Ordfører i Kåfjord kommune Bjørn Inge Mo

Bjørn Inge Mo ønsker en plass i sametinget til neste år.

Foto: Ann-Irene Buljo / NRK

Høsten 2017 er det sametingsvalg og allerede nå har den tidligere ordfører Bjørn Inge Mo varslet at han er klar for å kjempe om en plass som sametingsrepresentant.

Ønsker ingen særrettigheter

Mo trekker frem at han var med og jobbet frem den såkalte Svartskogsaken, der alle som bor i Manndalen ble sikret bruksrett - uansett etnisk bakgrunn. De kan blant annet hugge ved gratis, de har enerett på småviltjakt og beiterett.

– Jeg ønsker ikke særrettigheter for én etnisk gruppering, men at folk som bor i samiske områder skal kunne leve av naturressursene lik de før oss. Dette må også sikres for de samiske kystområdene, slik at ressursene ikke privatiseres bort - for eksempel til selskaper sørpå, mener Mo.

Bjørn Inge Mo var ordfører i hjemkommunen Kåfjord i 12 år, fra 2003 til 2015.

Stiller ikke til valg

Sametingsvalget er samtidig med stortingsvalget og allerede nå har flere samepolitikere gitt beskjed om at de ikke stiller til valg neste år.

Parlamentarisk leder for Norske samers riksforbund, Kirsti Guvsám er en av de som har gitt beskjed om at hun ikke tar gjenvalg.