Hopp til innhold

Sølvsmie mister eneretten til sol-designet

Patentstyret har bestemt å slette designregistrering av det samiskinspirerte solsymbolet til Tana Gull og Sølvsmie, men de kan likevel nekte andre å bruke det.

Samiske solsymbol i designregistrering

SOLSYMBOLET: Dette solsymbolet fikk Tana Gull og Sølvsmie AS godkjent i Patentstyrets designregistrering i 2014. Etter en klage har Patentstyret behandlet saken på nytt og bestemt å slette symbolet i designregistreringen.

Foto: Patentstyrets designregistrering

I juni mottok Patentstyret en klage på at Tana Gull og Sølvsmie AS har fått registrert det samiskinspirerte solsymbolet i Patentstyrets design- og varemerkeregistrering.

Designet er et gammelt samisk solsymbol og ikke et nytt design, men en kopi, og at det ikke oppfyller kravene til å være «egendesign»,

Slik argumenterer Alveskogen Design Lone Beate Ebeltoft, som klaget saken inn til Patentstyret.

Nå er klagen tatt til følge i henhold til designlovens paragraf § 3 og sølvsmien mister da eneretten på designbeskyttelsen av symbolet.

Jostein Sandvik, Silje Karine Muotka og Knut Andreas Bostad

Knut Andreas Bostad, seksjonssjef i Patentstyrets Design- og varemerkeavdeling.

Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

– I det her tilfellet var det flere begrunnelser hvorfor merket skulle nektes. Patentstyret har kommet frem til at designregistrering mangler individuell karakter på grunn av den tidligere varemerkeregistreringen. Så vi har kommet frem til at designregistreringen skal slettes, sier seksjonssjef i Patentstyret Knut Andreas Bostad.

I klagen ble det påpekt at solsymbolet er veldig lik sola som ble publisert allerede i 1988 av den samiske multikunstneren Nils Aslak «Áillohaš» Valkeapää, da hans bok «Beaivi, Áhčážan», eller på norsk «Solen, min Far», ble utgitt av DAT-forlag:

Samiske solsymbolet

SAMISKE SOLSYMBOLET: Tegnet av Nils-Aslak Valkeapää. Utgitt i boken «Solen, min Far» av DAT-forlag.

Foto: Nils-Aslak Valkeapää

Klagen inneholder også bilder av solsymboler fra helleristninger, samt trommesymboler. Det er også sendt inn bilder som viser andre produkter som er påført solsymboler.

Kan fremdeles nekte andre å bruke symbolet

Selv om Tana Gull og Sølvsmie ikke lenger har eneretten til det samiskinspirerte solsymbolet i designregistrering, eller mer spesifikt når det gjelder formen og utseende av produktet, så kan de fremdeles nekte andre å bruke symbolet.

Samiske solsymbolet

DESIGN OG VAREMERKE: Symbolet til venstre har Tana Gull og Sølvsmie registrert i designregistreringen, og symbolet til høyre er registrert i varemerkeregistreringen.

Foto: Patentstyrets offentlige register

Dette fordi sølvsmien har også registrert det samiske solsymbolet som deres varemerke.

– Dersom varemerkeregistreringen opprettholdes så har de muligheten til å nekte andre å bruke symbolet som et varemerke, sier Bostad.

Seksjonssjefen i Patentstyret Knut Andreas Bostad forstår at det er vanskelig å skille design- og varemerkeregistrering, men påpeker at det er to forskjellige type rettigheter som gjelder i disse to registreringene.

I varemerkeloven står det at enhver kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet etter bestemmelsene i denne loven.

Risikerer å miste eneretten til solsymbolet

Tana Gull og Sølvsmie kan derimot miste eneretten til det samiske inspirerte solsymbolet, da Alveskogen Design Lone Beate Ebeltoft også har klaget på varemerkeregistrering av symbolet. Denne klagen er under behandling hos Patentstyret.

Ifølge Patentstyret har varemerkeregistrerings-saken tatt litt lenger tid å behandle, fordi det har vært korrespondanse mellom partene. De håper å få ferdigbehandlet saken før jul.

Avventer Patentstyrets behandling

Tana Gull og Sølvsmie AS har en butikk i Tana bru hvor de produserer smykker i gull, bronse og sølv. Det har de gjort siden de åpnet butikken i 1977.

Gullsmedmester Ragnhild Rajala Lautz i sølvsmien skriver følgende til NRK.

«Vi tar Patentstyrets avgjørelse om Designregistrering til etterretning, og avventer Patentstyrets avgjørelse om Varemerkeregistreringen».

Sølvsmien fikk godkjent det samiskinspirerte solsymbolet i designregistreringen i år 2014, og symbolet ble også godkjent i varemerkeregistreringen i 2009.

Tana Gull og Sølv AS har to måneders frist til å anke Patentstyrets vedtak på designregistreringen.

Korte nyheter

 • Deanu njihtan ášši diggái

  Mánnodaga álgá diggi gos Deanu gieldda ovddeš IT-jođiheaddji ja okta fitnodateaiggát Hamaris leaba áššáskuhtton roavva korrupšuvnna ja roavva ekonomalaš verrošeami ovddas.
  Ovcci jagi badjel galgá gieldda ovddeš jođiheaddji leamaš mielde njámmame Deanu gielddas 21 miljovnna ruvnno.
  Ášši galgá Østre Innlandet diggegotti ovdii ja diggi bistá njeallje beaivve.

  Tana kommune, Tana rådhus.
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ruvdnoprinssas korona

  Norgga Ruvdnoprinssas lea duođaštuvvon korona ja dan dihte ii sáhttán son searvat morašipmilbálvalussii mii dollojuvvui Oslo duopmogirkus.

  Ruvdnoprinssas leat gehpes dávdamearkkat, čállá Gonagasšloahtta preassadieđáhusas.

  Oslo duopmogirku doalai morašipmilbálvalusa sotnabeaivve dii. 11.00.

 • Politiijat: Diggi mearrida galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii

  – Máŋggas daid báhčalanášši gillájeaddjin mat leamaš buohcciviesus, leat beassan mannat ruovttuideaset dál. Ii lean heaggavárra ovttasge sis, dan dieđihit politiijat.

  Politiijat áigot geahččalit ođđasit gažadit áššáiduhtton albmá dii. 12.

  – Politiijat leat ain dutkamin ášši. Leat biddjon olu resurssat čađahit prošeaktavuođđuduvvon dutkama, temáhtalaččat, nu go video, vihtangažadeapmi, áššáiduhtton almmái, digitálalaš guorran, guovlu ja rihkusteknihkalaš iskamat. Diggi galgá ihttin mearridit galgá go áššáiduhtton almmái háldogiddagassii.

  – Áššáiduhtton albmá duogáš ja gulolašvuođat leat dehálaš oasit áššedutkamis. Okta eará dehálaš oassi lea čielggadit leago áššáiduhtton almmái ovttasbargan geainnage báhččimis Oslos.

  Politiijat galget doallat preassabriefa sotnabeaivve dii. 14.00.