Tajik støtter Hætta

Hadia Tajik (AP) støtter Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta i kampen om å få 110-sentralen for Finnmark til Kirkenes. – Norges desidert største fylke bør ikke være noe unntak. Det bor fremdeles over 75.000 mennesker der som har like stort krav på sikkerhet og trygghet i hverdagen som resten av befolkningen vår, sier Tajik til Politiforum.